• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System Informacji Oświatowej – czynności związane z prawidłowym zamknięciem w SIO roku szkolnego

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów oświaty, a także ZEAS, czy CUW szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej (SIO

Ważne informacje o szkoleniu

Dbanie o aktualność danych w Systemie Informacji Oświatowej jest jednym z ważniejszych obowiązków dyrektora placówki oświatowej. Szkoły/przedszkola są zobowiązane do aktualizacji danych, co do zasady w terminie do 7 dni od zaistnienia zmiany, dlatego niezwykle istotne jest zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, by uchronić się od popełniania błędów i nieprawidłowości. Zbliżający się koniec roku szkolnego 2023/2024 powoduje konieczność wykonania w Systemie dodatkowych czynności z tym związanych.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadzący omówi, oprócz warunków technicznych funkcjonowania aplikacji, informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO. Podpowie także, jak stosować wytyczne MEN, tak aby wprowadzone dane były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.

Szczególną uwagę zwrócimy na operacje, które należy wykonać w Systemie Informacji Oświatowej w związku z zakończeniem roku szkolnego 2023/2024. Szkolenie pozwoli Państwu zweryfikować wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie prawidłowego wprowadzania danych do systemu oraz ich weryfikacji. Poprowadzi je wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za system SIO oraz naliczenie subwencji oświatowej.

 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący, krok po kroku, pokaże na programie nowego SIO, jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO.
  • Oprócz istotnych technicznych warunków funkcjonowania aplikacji, ekspert przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO.
  • Wskazanie, krok po kroku, jakie działania związane z zamknięciem roku szkolnego 2023/2024, w tym z zakończeniem przypisania uczniów, zakończeniem nauki, itp. należy wykonać w SIO.
  • Przedstawienie raportów w Strefie dla Zalogowanych - prowadzący przeanalizuje procedurę potwierdzenia prawdziwości danych, wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
  • Omówienie roli dyrektora w weryfikacji danych do subwencji, wskazanie, jak dyrektor może weryfikować dane wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września tak, aby był uwzględniony do subwencji.
  • Przedstawienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i problemów podczas pracy z systemem.
  • Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za system SIO oraz naliczenie subwencji oświatowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Prezentacja na aplikacji nowego SIO. Jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO? Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.
3. Terminy przekazywania danych do SIO.
4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji.
5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
6. Terminy przekazywania danych do SIO.
7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO: jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę i placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
8. Prezentacja na aplikacji nowego SIO: jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze, Uczeń, Nauczyciel.
9. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do SIO – prezentacja na aplikacji.
10. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie, kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
11. Poprawna rejestracja pobytu wychowanka w placówkach oświatowych.
12. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią.
13. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
14. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy). Różnica danych w SIO z arkuszem organizacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy szkół i placówek oraz dyrektorzy, wprowadzający dane do systemu, a także pracownicy samorządu, którzy muszą kontrolować czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.