• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3. Cyberbezpieczeństwo a krajowe ramy interoperacyjności w działaności małych podmiotów publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3.  Celem forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ O:

 • przepisach prawnych regulujących problematykę cyberbezpieczństwo,
 • zakresie działania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczństwo,
 • podstawowych definicjach związanych z systemem cyberbezpieczństwa,
 • o obowiązkach podmiotów publicznych,
 • odpowiedzialności z tytułu przepisów ustawy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawa o krajowym systemie cyberbepieczeństwa (KSC).
 2. Przepisy o ochronie danych osobowych - RODO i UODO.
 3. Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI).
 4. Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 5. Procesy wspólne dla RODO i KRI.
 6. Odpowiedzialność.
 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych.
 8. Zarządzanie ryzykiem - połączenie KRI i RODO.
 9. Cyberprzestępczość – źródła i zagrożenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie forum, pracownicy odpowiedzialni za działalność w zakresie bezpieczeństwa informatycznego lub realizujący zadania audytu wewnętrznego w podmiotach zobligowanych i jednostkach samorządu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczństwa.

zwiń
rozwiń