Stypendia i zasiłki szkolne czyli pomoc materialna dla uczniów 2021/2022

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami spotkania, które będziemy zrealizować w sierpniu w naszych ośrodkach regionalnych we Wrocławiu i Katowicach w formule szkolenia stacjonarnego. Chcemy umożliwić Państwu po dłuższej przerwie i wielu ograniczeniach spotkanie na którym m.in. będą Państwo mogli porozmawiać i wymienić się problemami a także dobrymi praktykami z innymi uczestnikami oraz naszym ekspertem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie obowiązków JST w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w tym zmiana zasad i kryteriów udzielania dotacji z budżetu państwa.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytanie jak ustalić i dokumentować dochód w rodzinie ucznia.
  • Omówienie procedury przyznawania stypendium zgodnie z zasadami KPA w tym: wniosek, regulamin oraz wymagane dokumenty.
  • Przedyskutowanie zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych.
  • Przedstawienie wyroków NSA, stanowiska RIO i obowiązujących aktów prawnych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zadania samorządów terytorialnych w zapewnieniu pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022 – aktualny stan prawny - kryteria udzielania dotacji z budżetu państwa dla JST na pomoc materialną dla uczniów (dotacja celowa i wkład własny).
  2. Ustalenie i dokumentowanie dochodu w rodzinie ucznia:
  1. adresaci pomocy materialnej,
  2. dochody z pracy i umowy zlecenia, dochody z rent i emerytur, dochód z gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej, dochód z prac dorywczych,
  3. dochody ze świadczeń pomocy społecznej oraz inne dochody.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Prowadząca od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 24 sierpnia 2021 r.