• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Subwencja oświatowa i dotacje w 2023 roku. Zasady podziału i rozliczanie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy. Cena 559,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 25 stycznia cena wynosi 499,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim osobom zajmującym się finansami oświatowymi szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe oraz subwencja oświatowa i optymalizacja wydatków w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach stacjonarnych, podczas których omówimy zasady podziału oraz rozliczania subwencji oświatowej i dotacji na 2023 rok. W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych jest zobowiązanie jst do wydatkowania środków na kształcenie specjalne. Podczas szkolenia prowadzący podpowie jak prosto wyliczyć niezbędne minimum subwencji dla kształcenia specjalnego na 2023 r oraz jak można było uwzględnić w podziale na kształcenie specjalne dodatkowe kwoty naliczone w 2022 r. na uczniów niepełnosprawnych w trzech dodatkowych metryczkach subwencyjnych – na podwyżki, na standardy specjalistów, na zmianę w awansach. Omówimy także istotne zagadnienia z zakresu dotacji na 2023 rok dla szkół i przedszkoli. W przypadku dotacji dla szkół niesamorządowych omówione zostaną zmiany wprowadzone w 2023 r. w tym nowe wagi subwencyjne oraz zasadę nieuwzględniania w 2023 wydatków na dzieci z Ukrainy przy obliczaniu podstawowej kwoty dotacji. Przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą rozliczania środków z Funduszu Pomocy oraz zmiany w tym zakresie wprowadzone na 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad podziału subwencji oświatowej, wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
•   Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- Jak udokumentować organom kontrolującym (RIO) spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków subwencji oświatowej?
- Jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową?
- Jak prosto obliczyć nowe roczne stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych, przykład wyliczania?
• Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz ewentualnego zwrotu środków z Funduszu Pomocy oraz zasad raportowania niewykorzystanych środków.
• Możliwość konsultacji z ekspertem-praktykiem kwestii problemowych w zakresie omawianego tematu, w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wydatkowaniu i rozliczaniu środków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Subwencja oświatowa - zasady podziału, rozumienie metryczek subwencji. Spodziewane zmiany w 2023 r.
2. Rozliczanie subwencji na szkoły/placówki. Ile dokłada się z dochodów własnych?
3. Nowy system awansu zawodowego nauczycieli w kontekście finansów samorządów.
4. Samodzielne szacowanie minimalnych kwot na specjalną organizację nauki i metod pracy.
5. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2023 r.
6. Aktualizacja kwot dotacji dla jednostek niesamorządowych w 2023 r.
7. Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału zapraszamy głównych księgowych i księgowych szkół i przedszkoli, Centrów Usług Wspólnych oraz przedstawicieli komórek finansowo-księgowych organów prowadzących.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe; al. Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa
Cena 559,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 25 stycznia cena wynosi 499,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 lutego 2023 r.