• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System informacji oświatowej w praktyce. Jak poprawnie wprowadzać dane do systemu?

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób, z użyciem rzeczywistej (szkoleniowej) platformy SIO, wskazane zostaną zasady wprowadzania danych do poszczególnych modułów SIO. Jednocześnie prowadzący, b. wieloletni pracownik MEN-u, który był odpowiedzialny za system SIO oraz naliczenie subwencji oświatowej, podpowie jakich błędów uniknąć i na co zwrócić szczególną uwagę, aby niewłaściwy sposób ujęcia danych w SIO nie spowodował obniżenia wysokości subwencji naliczonej na ich podstawie dla Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce.
  • Szkolenie ma charakter praktyczny – będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący, krok po kroku, pokaże na programie nowego SIO jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO.
  • W trakcie szkolenia zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Prowadzący omówi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
  • Przedstawiona zostanie także rola dyrektora w weryfikacji danych do subwencji. Pokażemy, w jaki sposób dyrektor może weryfikować dane, wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.
  • Wskazane zostaną konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
  • Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu SIO oraz naliczenie subwencji oświatowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.
3. Terminy przekazywania danych do SIO.
4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji.
5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
6. Terminy przekazywania danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji.
7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę i placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
8. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze, Uczeń, Nauczyciel.
9. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO – prezentacja na aplikacji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy oraz pracownicy szkół i placówek samorządowych oraz niesamorządowych wprowadzający dane do systemu SIO. Szkolenie jest także adresowane do pracowników samorządu, którzy muszą kontrolować czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych. Szkolenie kierujemy również do przedstawicieli placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, gdyż w ich przypadku przekazanie danych do SIO jest warunkiem otrzymania dotacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń