System Informacji Oświatowej w praktyce – jak wprowadzać dane do systemu? Praktyczne warsztaty dla samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Za kilka miesięcy dane SIO staną się podstawą do naliczenia subwencji wstępnej na 2022 rok. Już niedługo będzie można w SIO kończyć przypisanie uczniów do oddziałów na najbliższy rok szkolny. Warto o to zadbać już teraz, wykonując część pracy w sierpniu, tak, by we wrześniu nie zderzać się z ogromem obowiązków związanych z SIO. Podczas proponowanego szkolenia, prowadzonego przez wieloletniego pracownika MEN, który był odpowiedzialny za system SIO oraz naliczenie subwencji oświatowej, uzyskają Państwo wiedzę niezbędną do rzetelnego i sprawnego wprowadzenia danych do SIO oraz ich weryfikacji, tak aby ewentualne błędy nie skutkowały obniżeniem subwencji oświatowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce.
 • Szkolenie ma wymiar praktyczny – będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący krok po kroku pokaże na programie nowego SIO jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO.
 • Oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji prowadzący przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych o SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu i zapewniły właściwe finansowanie oświaty. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO. Ponadto za pomocą nowego SIO od 2018 roku uczniowie są zgłaszani do egzaminów, a w przypadku szkół i placówek dotowanych dodatkowo przekazanie danych do SIO jest warunkiem otrzymania dotacji.
 • Omówienie raportów w Strefie dla Zalogowanych.
 • Przedstawienie procedury potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
 • Omówiona zostanie rola dyrektora w weryfikacji danych do subwencji, wskazane jak dyrektor może weryfikować dane wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:

 • Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO. 
 • Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.

3. Terminy przekazywania danych do SIO.
4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji.
5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną):

 • Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO. 
 • Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. 
 • Okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
 • Terminy przekazywania danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji.

6. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę i placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze, Uczeń, Nauczyciel.
8. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO – prezentacja na aplikacji.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, miast, powiatów, dyrektorzy, pracownicy szkół i placówek wprowadzający dane do SIO oraz pracownicy samorządu, którzy muszą kontrolować czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń