Urlopy w jednostkach oświatowych. Wszystko, co należy wiedzieć o uprawnieniach, zasadach udzielania i rozliczania urlopów w szkole/przedszkolu/poradni.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą urlopy w jednostkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania z obszaru prawa pracy w oświacie związanego z urlopami wymaga ciągłego doskonalenia, aktualizacji wiedzy o zmienione przepisy prawne oraz orzecznictwo, dlatego proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione niezbędne informacje dotyczące prawidłowego udzielania i rozliczania urlopów w oświacie, z uwzględnieniem charakteru placówek oświatowych. Omówione zostaną także kwestie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop czy ekwiwalentu oraz wskazane najczęstsze problemy dotyczące stosowania przepisów regulujących kwestie urlopów w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego udzielania urlopów pracownikom w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem specyfiki tych placówek. 
  • Przybliżenie zasad udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych za ferie zimowe i letnie w placówkach feryjnych. Wskazanie zasad rozliczenia urlopów pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych (np. przedszkoli/ poradni).
  • Omówienie problematyki udzielania urlopu uzupełniającego w nowym roku szkolnym. 
  • Możliwość weryfikacji czy prawidłowo udzielamy i rozliczamy urlop wypoczynkowy, zaległy, na poratowanie zdrowia, bezpłatny, ekwiwalenty. 
  • Przedstawienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i problemów związanych z udzielaniem i rozliczaniem urlopów w placówkach oświatowych.
     
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno-prawne.
2. Status jednostki- feryjna/nieferyjna.
3. Wymiar urlopu i zasady udzielania urlopów.
4. Zasady udzielanie urlopu nauczycielom.
5. Zasady udzielania urlopu pracownikom samorządowym (niepedagogicznym).
6. Urlop uzupełniający nauczycieli.
7. Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy.
8. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej.
9. Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony.
10. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych.
11. Zasady udzielania urlopu nauczycielom.
12. Obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.
13. Ustalanie planów urlopu.
14. Urlop „na żądanie”.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, poradni i innych jednostek oświatowych, pracownicy realizujący obowiązki z zakresu prawa pracy w w/w jednostkach, pracownicy odpowiedzialni za kadry w CUW-ach, urzędach, starostwach powiatowych, pracownicy urzędów jst nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni np. za nadzór czy kontrole w tych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń