Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie z wydatkowania subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadzący w praktyczny sposób przedstawi jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej prowadzący wskaże jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie oraz dokonać podziału środków pomiędzy szkoły, a także podpowie jak należycie przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
  • Zaprezentowanie sprawnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Przygotowanie uczestników do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – jak przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego?
  • Wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przykłady rozwiązań -warsztaty.
4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe
- podejście praktyczne:

  • co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
  • jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków?
  • jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad?
  • jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów?
  • wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, 
  • wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.

5. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń