Żłobki i kluby dziecięce. Zakładanie, prowadzenie, finansowanie, nadzór i kontrola

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji i prowadzenia żłobków oraz klubów dziecięcych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania omówimy formalno-prawne wymogi dotyczące prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3. Na szkoleniu zostaną również przedstawione praktyczne aspekty zakładania, prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami przez szereg instytucji zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie formalno-prawnych wymogów dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych i administracyjnych. Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia i przebiegu kontroli, istotnych zarówno dla kontrolującego jak i kontrolowanego. Poznanie założeń programu Maluch+, wskazanie obowiązkowych uchwał organów stanowiących JST w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno-prawne, regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Formy organizacyjne opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Wymagania w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w zakresie spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 4. Wymagania w zakresie kadrowym – wymogi kwalifikacyjne zatrudniania opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych.
 5. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 6. Ustalenie opłaty za wpis do rejestru.
 7. Formy świadczenia pracy przez właścicieli żłobków, dyrektorów, osób kierujących pracą klubów dziecięcych.
 8. Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy.
 9. Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy.
 10. Wymogi organizacyjno-administracyjne i etatowe.
 11. Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji, niezbędne dokumenty wewnętrzne – statut, regulaminy oraz inne.
 12. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych.
 13. Wymagania w zakresie żywienia dzieci.
 14. Wymagania w zakresie finansowym.
 15. Założenia programu finansowania tworzenia żłobków i klubów dziecięcych – Maluch+.
 16. Uchwała w sprawie dotowania niesamorządowych żłobków/klubów dziecięcych i jej fakultatywność.
 17. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami/klubami dziecięcymi.
 18. Ustawa Prawo przedsiębiorców, a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – prawa i obowiązki organu kontrolnego (gminy).
 19. Jak przygotować się do kontroli ? Uwagi i aspekty praktyczne dla kontrolującego.
 20. Jak przygotować się do kontroli ? Uwagi i aspekty praktyczne dla kontrolowanego
 21. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby prowadzące lub zarządzające niepublicznymi żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele), dyrektorzy żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez samorząd, osoby odpowiedzialne w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia nadzoru, udzielania i rozliczania dotacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela, wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 12 kwietnia 2021 r.