Zmiany w karcie nauczyciela od 1 września 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zmiany w Karcie Nauczyciela, wprowadzone od 1 września br. Prowadzący, wieloletni praktyk, uczestniczący w postępowaniach sądowych, przedstawi w przejrzysty sposób praktyczne skutki zmian, zarówno dla nauczycieli, jak i organów prowadzących, omówi kwestie problemowe, zwróci uwagę na właściwą interpretację przepisów. Odpowie także na pytania uczestników i udzieli istotnych wskazówek w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli po 1 września 2022r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie zmian przepisów Karty Nauczyciela oraz wskazanie, jak przekładają się one na praktyczne aspekty zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.
 • Wskazanie nowych zasad m. in. oceny pracy nauczycieli, awansu zawodowego, standardów zatrudniania specjalistów, zawieszania zajęć w szkołach czy obsadzania stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu.
 • Omówienie zmian w zakresie zatrudniania nauczycieli, w tym tych dotyczących nawiązania umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, dodatkową umową na czas określony, czy dodatkową przesłanką rozwiązania umowy z nauczycielem.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, otrzymanie cennych wskazówek od eksperta- praktyka, uczestniczącego w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora:

 • zmiana miejsca pracy a ocena, 
 • oceny obligatoryjne,
 • oceny na wniosek.

2. Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego:

 • przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu,
 • czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia.

3. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

 • mianowanie z mocy prawa,
 • obliczanie okresu pracy,
 • mentor – nowy opiekun,
 • obowiązkowe zajęcia,
 • opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii,
 • egzamin.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy jst, zajmujący się oświatą samorządową, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych, obsługujących szkoły, pracownicy kadr, przedstawiciele związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń