Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego. Szkolenie realizujące obowiązek z art. 121 ust. 2c ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

program i karta zgłoszenia

Cena: 445 PLN netto/os. Dla jednostek należących do Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej specjalna cena w wysokości 395 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w stacjonarnym szkoleniu, adresowanym do pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednocześnie realizującym obowiązek pracodawcy określony w art. 121 ust. 2c ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm). Zgodnie z tym przepisem prawnym „pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata”. Pierwsze takie szkolenie, zgodnie z przepisami ustawy, powinno zostać przeprowadzone najpóźniej do 1.12.2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie przeprowadzane będzie w formie mieszanej: wykładowo – warsztatowej, z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości.
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej najczęściej występujących czynników ryzyka, wpływających na bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych.
 • Poznanie systemu ochrony instytucjonalnej i prawnej, który może być im pomocny w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa osobistego. Uczestnicy dowiedzą się jakie są  praktyczne możliwości wykorzystania przepisów prawa w tym zakresie, a także poznają rozwiązania, w tym organizacyjne, które realnie mogą być pomocne w sytuacjach zagrożenia.
 • Oprócz elementu wiedzy, uczestnicy nabędą kompetencje i umiejętności dotyczące zachowania się w typowych sytuacjach zagrożenia.
 • Część warsztatowa polegać będzie na ćwiczeniu określonych zachowań, analizie faktycznych sytuacji, z którymi może spotkać się pracownik socjalny zarówno w biurze, jak i w terenie. Wszystkie ćwiczenia zostały osadzone w realiach pracy pracownika socjalnego, poparte zostaną praktyką i doświadczeniem prowadzącego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czynniki ryzyka w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego – fakty i mity:

 • Ocena ryzyka bezpieczeństwa osobistego.
 • Warunki, organizacja i bezpieczeństwo pracy w biurze oraz w terenie.
 • Najczęściej występujące zagrożenia w pracy pracownika socjalnego.
 • Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje i metody zapobiegania.

2. Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego:

 • Przemoc wobec pracowników socjalnych – formy, przyczyny, konsekwencje.
 • Ochrona instytucjonalna – kto nam może pomóc?
 • Ochrona prawna, w tym przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych – jakie przepisy nas chronią i jak z nich efektywnie skorzystać? 
 • Uprawnienia zawodowe pracowników socjalnych w świetle aktualnych przepisów.  
 • Środki ochrony osobistej – praktyczne zastosowanie.
 • Taktyka zachowania się podczas wizyty w terenie i pracy w biurze. 
 • Ocena ryzyka ataku – analiza przypadków (formularz bezpieczeństwa).
 • Czynniki bezpiecznej interwencji w terenie. 
 • Elementy asekuracji w pracy pracowników socjalnych.

3. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie, a także kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista psychoterapii uzależnień, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej IFSW (International Federation of Social Workers); pracownik nieetatowy i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego - prowadzi zajęcia dla studentów kierunku praca socjalna, jako pracownik dydaktyczny, członek Rady Pomocy Społecznej VII i VIII Kadencji przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, prowadzący zajęcia w zakresie pomocy społecznej. Ekspert Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 445 PLN netto/os. Dla jednostek należących do Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej specjalna cena w wysokości 395 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do  23  września  2022 r.