• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Diagnoza i plan pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie pomoc dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu pracy z rodzinami, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zapoznamy uczestników z możliwościami tworzenia oraz realizacji planów pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w oparciu o pogłębioną diagnozę, we współpracy asystenta rodziny i innych specjalistów, których zaangażowanie jest niezbędne do udzielenia pomocy rodzinie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wzmocnienie kompetencji przydatnych w codziennej pracy z rodzinami wieloproblemowymi.
• Doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceny sytuacji rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz prawidłowego opracowania planu pracy z rodziną.
• Podniesienie jakości współpracy asystenta rodziny i innych specjalistów, których zaangażowanie jest niezbędne do udzielenia pomocy rodzinie.
• Wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych.
• Uzyskanie porad i wskazówek, wskazanie narzędzi przydatnych w bieżącej pracy z rodzinami wieloproblemowymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pogłębiona diagnoza i ocena trudnych sytuacji w rodzinie, przy zaangażowaniu asystenta rodziny, pracownika socjalnego i innych specjalistów.
2. Analiza własnych zasobów rodziny do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.
3. Analiza źródeł wsparcia zewnętrznego rodziny.
4. Plan pracy z rodziną jako narzędzie wsparcia rodziny.
5. Formułowanie celów pracy z rodziną.
6. Opracowanie zakresu realizowanych działań, mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w rodzinie.
7. Określenie przewidywanych efektów zaplanowanych działań.
8. Współpraca asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego i innych specjalistów w zakresie wsparcia rodziny.
9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - asystenci rodziny, pracownicy socjalni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, z wieloletnim doświadczeniem, jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej. Ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2022 r.