• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dochód w świadczeniach rodzinnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będą świadczenia rodzinne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego skupimy się na praktycznych aspektach obliczania dochodu na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Podczas zajęć dokonamy analizy źródeł wliczanych i nie wliczanych do dochodu, a także właściwego ujmowania utraty i uzyskania dochodu. Wskażemy również zasady wyliczania wysokości świadczenia „złotówka za złotówkę” oraz postępowania w przypadku świadczeń nienależnych lub nieprawidłowo wypłaconych. Szkolenie poprowadzi praktyk - radca prawny, konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych dotyczących ustalania dochodu w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych. Przegląd najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
 • Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów mających wpływ na przyznanie świadczenia rodzinnego, a także wskazanie, jakich nie wliczamy do dochodu w myśl przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 • Analiza sytuacji, w których następuje utrata oraz uzyskanie dochodu.
 • Przedstawienie zasad wyliczania i przyznawania świadczenia „złotówka za złotówkę”.
 • Wskazanie właściwego sposobu ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, postępowania w przypadku świadczenia nieprawidłowo wypłaconego.
 • Możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 2. Pojęcie dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych – ogólne założenia.
 3. Dochód z pracy i innej działalności zarobkowej.
 4. Dochód z gospodarstwa rolnego.
 5. Alimenty w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 6. Dochód ze sprzedaży nieruchomości.
 7. Inne źródła dochodu.
 8. Utrata i uzysk dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 9. Przejściowa utrata dochodu i ponowne nawiązanie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z tym samym podmiotem.
 10. Świadczenie nienależne a świadczenie nieprawidłowo wypłacone. Jak postępować w przypadku błędu pracownika?
 11. „Złotówka za złotówkę” – podstawowe zasady wyliczania wysokości świadczenia, konstruowanie decyzji, problemy interpretacyjne w praktyce ops-ów.
 12. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zajmujący się prowadzeniem spraw z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej.”

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 stycznia 2023 r.