• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych (główne źródło ogrzewania – pellet, olej opałowy, gaz lpg, drewno)

Ważne informacje o szkoleniu

Jst oraz ośrodki pomocy społecznej mierzą się w ostatnim czasie z przyznawaniem i wypłatą dodatków węglowych. Do tego dochodzi realizacja nowego zadania – rozpatrywanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, których źródłem ogrzewania jest pellet, olej opałowy, gaz i drewno. Brak środków na wypłatę dodatku węglowego oraz wprowadzenie kolejnego rodzaju dodatku związanego z ogrzewaniem sprawia, że w tym samym czasie jst i ops będą musiały rozpatrywać i wypłacać dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, co spowoduje trudności w weryfikowaniu wniosków, i zwielokrotni problemy związane z realizacją tego zadania. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert omówi sposób rozpatrywania wniosków, a także przyznawania świadczenia oraz prowadzenia postępowania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, dla których źródłem ogrzewania jest pellet, olej opałowy, gaz lpg i drewno. Podczas zajęć prowadząca, ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń, wskaże krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, krok po kroku przeanalizuje postępowanie wnioskowe, począwszy od złożenia wniosku, poprzez weryfikację, aż do wydania decyzji i wypłaty dodatku. Podczas spotkania będzie przewidziana także sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • Jaki jest krąg osób/podmiotów objętych „nowym” dodatkiem? Czym jest gospodarstwo domowe?
 • Jak można złożyć wniosek? Do kiedy?
 • Jak potwierdzić wpis do ewidencji CEEB?
 • Jak ustalić, który wniosek z danego adresu został złożony jako pierwszy?
 • Jak dokonać weryfikacji danych podanych we wniosku?
 • Kiedy i na jakiej podstawie przeprowadzić wywiad środowiskowy? Co w przypadku odmowy wyrażenia zgody na wywiad?
 • Jak prawidłowo obliczyć terminy na rozpatrzenie wniosku/ wypłatę dodatku?
 • Czy można zostawić wniosek bez rozpoznania?
 • Czy otrzymane świadczenie wpłynie na inne uprawnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego?
 • Co oznacza okresowa kontrola źródeł ogrzewania?
 • Jak korespondują przepisy o dodatku węglowym z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw?
 • Jak właściwie postąpić w sytuacji kolizji wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych i węglowy?
 • Jak prawidłowo odmówić przyznania dodatku, wszczęcia postępowania? Jak tą odmowę uzasadnić?
 • Jak weryfikować dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotów, ubiegających się o dodatek dla podmiotów wrażliwych?
 • Jak ustalić wysokość dodatku dla podmiotu wrażliwego?
 • Jakie są najważniejsze odrębności dodatku dla podmiotów wrażliwych od dodatku dla gospodarstw domowych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Dodatek dla gospodarstw domowych. Osoby uprawnione- kto może otrzymać świadczenie?
2. Świadczenia dla obywateli RP i obcokrajowców.
3. Definicje- gospodarstwo domowe, źródło ciepła.
4. Dodatek powiązany z adresem zamieszkania.
5. Data wpisu do ewidencji. Błędne wypełnienie deklaracji, poprawianie deklaracji - wpływ na świadczenie.
6. Postępowanie wnioskowe- złożenie wniosku, wniosek złożony elektronicznie, składanie wniosku przez pełnomocnika, poprawianie i modyfikowanie wniosku, wycofywanie wniosku.
7. Składanie wniosku elektronicznie- nowe formuły.
8. Organ właściwy do prowadzenia postępowania, procedowanie wniosku, prowadzenie postępowania.
9. Jak ustalić pierwszeństwo złożenia wniosku?
10. Weryfikacja informacji podanych we wniosku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku węglowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń