• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Dodatek gazowy” – zasady, procedura przyznawania i wypłaty refundacji podatku VAT z faktur za gaz opłaconych w gospodarstwach domowych w 2023 r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z kategorii pomoc społeczna, przedmiotem którego będzie dodatek gazowy.

Ważne informacje o szkoleniu

W ramach tzw. ustawy gazowej wdrożone zostało rozwiązanie nazywane „dodatkiem gazowym”, polegające na refundacji podatku VAT z faktur za gaz opłaconych przez gospodarstwa domowe. Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przyznawania i wypłaty tej refundacji. Podczas szkolenia omówimy regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych i warunków, jakie muszą spełnić, aby ubiegać się o wypłatę tego dodatku, zakres weryfikacji złożonych wniosków, formy i terminy rozstrzygania oraz wypłaty. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń oraz dodatków m.in. węglowego, grzewczego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie różnic i podobieństw „dodatku gazowego” z wypłacanym już dodatkiem węglowym, dodatkiem dla innych źródeł ogrzewania, czy elektrycznym.
 • Określenie kręgu podmiotów, uprawnionych do uzyskania dodatku.
 • Omówienie praktycznych problemów związanych z przyznawaniem i wypłatą refundacji podatku VAT z faktur za gaz, opłaconych przez gospodarstwa domowe.
 • Uzyskanie wskazówek pomocnych w prowadzeniu i dokumentowaniu postępowania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Odbiorcy paliw gazowych, uprawnieni do refundacji podatku VAT w gospodarstwach domowych.
 2. Warunki otrzymania refundacji VAT. Prawo do dodatku a uprawnienia pobytowe. Wpis do CEEB - data.
 3. Kryterium dochodowe- w jakich przypadkach?
 4. Definicje gospodarstw domowych. Okres przysługującego uprawnienia.
 5. Potwierdzanie uprawnienia opłaconymi fakturami.
 6. Organ właściwy, upoważnienia.
 7. Wniosek o refundację VAT.
 8. Forma wniosku i sposób złożenia, ilość wniosków, załączniki do wniosku. Weryfikacja wniosku, uzupełnianie braków.
 9. Odpowiednie stosowanie ustawy - prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, o świadczeniach rodzinnych.
 10. Forma rozstrzygnięcia i zaskarżenia.
 11. Procedura K.p.a. w postępowaniu. Terminy rozstrzygania wniosku.
 12. Wysokość refundacji i termin wypłaty.
 13. Oświadczenia składane w postępowaniu, rygory i konsekwencje.
 14. Procedura dochodzenia zwrotu nienależnie przyznanej refundacji VAT-u – na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 15. Różnice i podobieństwa z innymi dodatkami związanymi ze źródłami ciepła.
 16. Refundacja VAT jako zadanie zlecone.
 17. Wpływ dodatku na świadczenia w pomocy społecznej.
 18. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prowadzący postępowania z zakresu przyznawania i wypłaty tzw. dodatku gazowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 7 lutego 2023 r.