• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działalność domów pomocy społecznej w kontekście ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane Państwu webinarium ma na celu przybliżenie tematyki prawnej, dotyczącej kierowania do DPS i funkcjonowania osób tam umieszczonych, w tym osób ubezwłasnowolnionych. W związku z często zmieniającymi się w ostatnich latach przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej konieczne jest poszerzanie wiedzy pracowników zatrudnionych w tych placówkach, tak aby mogli wykonywać prawidłowo swoje obowiązki a także służyć pomocą mieszkańcom DPS w zakresie niezbędnej wiedzy prawnej i wsparcia merytorycznego. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie wiedzy na temat zmian przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak również omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS.
 • Zdobycie umiejętności w zakresie:

- wykorzystania w codziennej pracy przepisów dotyczących zarówno skierowania i umieszczenia w DPS, jak i odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez mieszkańca i jego rodzinę,

- możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców DPS,

- właściwego stosowania przepisów dotyczących RODO w zakresie informacji o mieszkańcu, jego rodzinie i pracownikach DPS,

- posługiwania się podstawowym i niezbędnym zakresem przepisów prawa cywilnego i rodzinnego w zakresie reprezentacji mieszkańca, depozytów mieszkańca w DPS, ubezwłasnowolnia i ograniczeń w reprezentacji.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w przepisach prawnych dotyczących domów pomocy społecznej.
 2. Skierowanie do DPS i ustalenie odpłatności.
 3. Zakres stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS.
 4. Elementy prawa cywilnego i prawa rodzinnego związane z tematem szkolenia.
 5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego.
 6. Możliwość samodzielnego opuszczania domu przez mieszkańca DPS.
 7. Pobyt w DPS osób ubezwłasnowolnionych, skierowanych do DPS na podstawie postanowienia sądu.
 8. Badanie zasadności pobytu w DPS.
 9. RODO w pomocy społecznej – aktualny stan prawny, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS.
 10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby zmiany decyzji oraz ustalenia odpłatności za pobyt w DPS.
 11. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników domów pomocy społecznej i dla organów nadzorujących, a także pracowników socjalnych oraz kierowników i koordynatorów działów zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do 13 października 2022 r.

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.