Finansowanie dożywiania uczniów (rola OPS a "oświaty")

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne informacje odnośnie finansowania dożywiania uczniów ze wskazaniem odpowiedzialności jaka stoi po stronie OPS a jaka po stronie szkoły, przedszkola.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne ustalenia odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej. Charakter  opłaty za posiłek
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej  - wysokość opłat za posiłki i warunki ewentualnego zwolnienia z opłat, jakie  koszty może ponosić uczeń ?
 3. Czy szkoła ma obowiązek prawny zapewnić posiłki wszystkim uczniom ?
 4. Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej
 5. Zasady  zwolnienia  rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, za korzystanie ze stołówki w szkole (przedszkolu)
 6. Dożywianie dzieci jako zadanie  własne  gminy o charakterze obowiązkowym
 7. Świadczenie z pomocy społecznej - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 8. Zasady przyznawania pomocy w formie posiłku
 9. Gorący posiłek a posiłek w stołówce szkolnej. Charakterystyka obu świadczeń
 10. Kto ma obowiązek zapewnienia dzieciom gorącego posiłku w szkole, szkoła czy GOPS?
 11. Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i jego zapisy w zakresie finansowania dożywiania uczniów i dożywiania dzieci
 12. Dyskusja i pytania problemowe
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy szkół, przedszkoli a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

zwiń
rozwiń