Kapitał rodzinny w ośrodkach pomocy społecznej. Zasady prowadzenia rozliczeń od 2022 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym rozpatrywaniem wniosków będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale ośrodki pomocy społecznej również będą uczestniczyć w realizacji tego zadania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z realizacją rozliczeń środków w ramach kapitału rodzinnego na poziomie jednostki systemu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do wypełniania obowiązków w zakresie prowadzenia rozliczeń środków w ramach kapitału rodzinnego.
• Wskazanie kiedy i jak, od 2022 roku, prowadzić rozliczenia. 
• Uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje wątpliwości dotyczące tematu szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kapitał rodzinny – zakres zadaniowy.
2. Wydatkowanie kapitału niezgodnie z celem lub marnotrawienie – zadania dla OPS.
3. Obowiązek informacyjny  – informacja do ZUS.
4. Kapitał rodzinny -  ZUS przekazuje kapitał na rachunek płatniczy lub na instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych odpowiednio ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych w celu wypłaty tego kapitału.
5.  Kapitał rodzinny – realizacja przez OPS w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
6. Ustanie okoliczności wskazujących na wydatkowanie kapitału niezgodnie z celem lub jego marnotrawienie – obowiązki informacyjne.
7. Ewidencja księgowa kapitału rodzinnego – zakres rozliczeń.
8. Klasyfikacja budżetowa a kapitał rodzinny.
9. Nienależnie pobrany kapitał rodzinny – jaki związek z OPS?
10. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce, w tym za sprawozdawczość oraz rozliczenia objęte tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 grudnia 2021 r.