Karta Dużej Rodziny. Aspekty prawne i praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy prawne i praktyczne aspekty związane ze stosowaniem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Podczas zajęć przeanalizujemy procedury od przyjęcia wniosku, poprzez ustalenie uprawnień, po wydanie Karty Dużej Rodziny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów dotyczących Karty Dużej Rodziny.
 • Analiza zagadnień związanych z ustaleniem osób uprawnionych, stron postępowania, członków rodziny, prowadzenia postępowań na postawie ustawy.
 • Wskazanie zasad odpłatności i zwolnienia z opłaty za duplikat i dodatkową formę karty, postępowania w przypadku konieczności zmian danych zawartych w Karcie.
 • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowania w zakresie Karty Dużej Rodziny.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
 2. Prawo do posiadania Karty a obywatelstwo.
 3. Ustalanie uprawnień dzieci, rodziców, małżonka rodzica, opiekunów prawnych.
 4. Zachowanie prawa do posiadania Karty, pomimo zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia i zaprzestanie spełniania wymagań koniecznych do posiadania Karty, po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem.
 5. Złożenie wniosku o przyznanie Karty – korekta wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków.
 6. Odmowa przyznania Karty jako decyzja administracyjna.
 7. Okres na jaki przyznawana jest Karta.
 8. Zmiana danych zawartych w Karcie lub zmiana miejsca zamieszkania - konieczność przyznania nowej karty, wydanie duplikatu Karty.
 9. Opłata za wydanie Karty lub jej duplikatu.
 10. Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty. Obowiązek zwrotu Karty.
 11. Zwrot i unieważnienie Karty.
 12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast, urzędów gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

zwiń
rozwiń