Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedmiotem którego będzie procedura związane z umieszczaniem kobiet w domach dla matek.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentujemy jak prawidłowo prowadzić postępowanie i orzekać w sprawach dotyczących kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wynikającym z przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o pomocy społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Szkolenie rozpocznie się za:
 

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie wiedzy na temat zasad i trybu udzielenia pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia (tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży).
• Zwiększenie umiejętności przydatnych przy prawidłowej realizacji zadań ustawowych w zakresie kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w ww. ośrodku wsparcia.
• Poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie udzielania świadczeń w formie skierowania i pobytu w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - uzyskanie aktualnych odpowiedzi na bieżące pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązujące regulacje prawne w przedmiocie kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2. Standard podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
3. Podstawa wszczęcia postępowania.
4. Przesłanki skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
5. Decyzja o skierowaniu do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
6. Przyjęcie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
7. Ustalanie odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
8. Zwalnianie z odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
9. Dochodzenie należności z tytułu opłat za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, o wieloletnim doświadczeniu jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej; ekspert funduszy unijnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 lipca 2022 r.