„Nowy Ład” w ośrodkach pomocy społecznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie wpływ "Nowego Ładu" na funkcjonowanie OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadzący, praktyk będący konsultantem prawnym ośrodków pomocy społecznej, odpowie na pytanie czy i w jakim stopniu Nowy Ład dotyczy ośrodków pomocy społecznej, omówi najistotniejsze zmiany i podpowie, jak je wdrożyć w ośrodku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zmian prawnych i ich praktycznego znaczenia dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 • Omówienie dodatku osłonowego i sposobu postępowania w zakresie obliczania jego wysokości i wypłaty.
 • Wskazanie skutków zmian kryteriów dochodowych w kontekście zmian w podatkach w związku z „Polskim Ładem”. Uzyskanie wskazówek, jak przeliczyć dochód w styczniu, lutym i marcu 2022 r.
 • Poznanie wpływu zmian podatkowych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
 • Omówienie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Omówienie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym w kontekście świadczeń z pomocy społecznej.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy realizacji zadań w ośrodku pomocy społecznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne założenia i podstawowe obszary zmian w prawie pomocy społecznej w 2022 r.
2. Dodatki osłonowe – nowe zadanie OPS-ów?

 • Komu będzie przysługiwał dodatek osłonowy?
 • Czym jest gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy?
 • Wysokość dodatku a źródło ogrzewania.
 • Przekazanie zadania dla OPS-u - w jakiej formie? Czy potrzebna jest uchwała?
 • Dotacja i wypłaty dodatku.
 • Postępowanie w przedmiocie wypłaty świadczenia.

3. Ustawa o pomocy społecznej – co zmieni się w 2022 r.? 

 • Zmiana kryteriów dochodowych a zmiany w podatkach.
 • Przeliczanie dochodu w styczniu, lutym i marcu 2022 r.
 • Podstawa prawna decyzji wydanych w 2022 r.

4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zmiany związane z nowymi przepisami podatkowymi.
5. Świadczenia wychowawcze:

 • Jakie zadania pozostały do realizacji dla OPS-ów?
 • Jak postąpić w przypadku otrzymania nowego wniosku w 2022 r.?
 • W jaki sposób i na jakiej podstawie pozyskiwać informacje z ZUS-u na temat świadczeń wychowawczych?

6. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym a świadczenia z szeroko rozumianej pomocy społecznej.
8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej. Konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.