• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia nabędą lub usystematyzują wiedzę w zakresie właściwego stosowania przepisów prawnych dotyczących obowiązku alimentacyjnego oraz dowiedzą się jak wykorzystywać wywiad alimentacyjny w postępowaniu dowodowym dotyczącym przyznawania świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny i jak prawidłowo wykorzystywać wywiad alimentacyjny w postępowaniu dowodowym dotyczącym przyznawania świadczeń.
 • Nabycie wiedzy, kto i w jakiej kolejności jest zobowiązany do pomocy osobie w rodzinie oraz na jakich zasadach i w jaki sposób informować o tym rodzinę, jak zapisywać dane w wywiadzie środowiskowym, jak odmawiać przyznania pomocy gdy nie jest wykonywany obowiązek alimentacyjny przez rodzinę lub gdy osoba ubiegająca się o pomoc lub świadczenia nie chce skorzystać z dochodzenia obowiązku alimentacyjnego.
 • Pozyskanie informacji jak kolejność obowiązku alimentacyjnego wpływa na ustalanie opłaty za dom pomocy społecznej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązek alimentacyjny, zakres i przedmiot. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (m.in. pojęcie, cechy obowiązku alimentacyjnego, podmioty stosunku alimentacyjnego).
 2. Ustalanie osób zobowiązanych do alimentacji.
 3. Wywiad alimentacyjny w pomocy społecznej w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach o ustalenie odpłatności w DPS i odpłatności za usługi opiekuńcze.
 4. Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Obowiązek alimentacyjny osób zamieszkujących poza granicami RP a postępowanie administracyjne w przypadku osób zobowiązanych do alimentacji zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów Kpa oraz ustawy o pomocy społecznej.
 6. Ustalanie miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji w przypadku braku informacji o miejscu zamieszkania.
 7. Wykorzystanie wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach administracyjnych o przyznanie pomocy społecznej.
 8. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy OPS i DPS, pracownicy socjalni, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl
do 18 października 2021 r.