Obsługa pacjentów ze specjalnymi potrzebami oraz niepełnosprawnych. Aspekty prawne i psychologiczne

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków placówek medycznych w zakresie realizacji przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Program szkolenia odpowiada na potrzeby projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Porusza zagadnienia, które dla podmiotów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, są obowiązkiem. Szkolenie podzielono na moduł prawny i psychologiczny. Prowadzące zapoznają uczestników z aktami prawnymi dotyczącymi osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W części psychologicznej szkolenia zaprezentowane zostaną zasady obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami i sposoby komunikowania się z nimi, przy zachowaniu szacunku i godności pacjenta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu dowiesz się o:

 • rodzajach oraz stopniach niepełnosprawności,
 • różnych typach pacjentów ze szczególnymi potrzebami (w tym osoby starsze),
 • aktach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, osób starszych i ze specjalnymi potrzebami,
 • zasadach obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia uwrażliwią się oraz rozwiną i usprawnią umiejętność komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami, w tym szczególnie osobami z niepełnosprawnością i starszymi.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Typy pacjentów ze szczególnymi potrzebami:
 • osoby starsze,
 • osoby o obniżonych zdolnościach poznawczych,
 • osoby niesłyszące/niedosłyszące,
 • osoby niewidome/niedowidzące,
 • osoby głuchonieme,
 • osoby z niepełnosprawnością ruchową,
 • pacjenci z zaburzeniami psychiatrycznymi.
 1. Aspekty prawne obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami:
 • definicje pojęć: niepełnosprawny, osoba starsza określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych i ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • karta standardów osoby starszej,
 • prawa pacjenta w aspekcie pacjentów ze szczególnymi potrzebami - jak realizować prawo do informacji o stanie zdrowia, godności, intymności, nietykalności cielesnej?
 • dyskryminacje ze względu na wiek (ageizm) w ochronie zdrowia, zjawisko far innings.
 • pacjent ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
 • szczególne przywileje i prawo niepełnosprawnych do świadczeń opieki zdrowotnej - pierwszeństwo a kolejki oczekujących,
 • pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim i szpitalu - zindywidualizowane podejście personelu medycznego (dentysta, ginekolog),
 • opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych - jakie mają prawa w placówce medycznej?
 1. Komunikacja i obsługa pacjenta ze szczególnymi potrzebami:
 • Savoir – vivre w kontakcie z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, empatia oraz rola emocji w komunikacji.
 • Asertywność, czyli pozytywna pewność siebie – jakie zasady/zachowania są tu ważne?
 • Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów z poszczególnymi typami pacjentów ze szczególnymi potrzebami – co robić, a czego nie robić w kontakcie z pacjentem (osobą starszą, niewidomą, niesłyszącą, itd.)? Jak wykorzystywać do porozumiewania się narzędzia informatyczne i teleinformatyczne?
 • Typowe bariery komunikacyjne w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami – np. stereotypowe podejście do osób z niepełnosprawnością/starszych.
 1. Szczególne/kryzysowe sytuacje: pacjent ma trudność ze zrozumieniem zaleceń, opiekun pacjenta wymusza niemożliwe/niezgodne z prawem rozwiązania, itd.
 2. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy placówek medycznych kontaktujący się z pacjentem:

• personel medyczny (pielęgniarki i lekarze),
• personel pozamedyczny – pracownicy rejestracji, kadra zarządzająca i personel administracyjny (np. osoby odpowiedzialne za odpowiedzi na skargi pacjentów).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzące:

1. Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego. Świadczyła w przeszłości obsługę prawną na rzecz NFZ. Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Prowadzi szkolenia, seminaria i webinary, pisze artykuły na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym "Działalność lecznicza w praktyce". Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców: www.umowynfz.pl

2. Konsultant, trener, psycholog. Doradza w zakresie podnoszenia jakości obsługi pacjenta, prowadzi szkolenia dla: pracowników rejestracji, pielęgniarek, lekarzy oraz całych zespołów placówek medycznych. Opracowuje i wdraża procedury i standardy obsługi pacjenta (w tym odpowiedzi na skargi). Prowadzi coaching dla właścicieli i kadry zarządzającej podmiotami medycznymi. Jest autorką artykułów w prasie branżowej dla personelu medycznego: Magazyn Pielęgniarek i Położnych; Rejestracja Medyczna w Praktyce i Serwis ZOZ. Prowadzi blog dla osób zarządzających podmiotami leczniczymi: zadowolonypacjent.pl. Wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadzi wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek i położnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 27 stycznia 2022 r.