Podatek VAT w ośrodkach pomocy społecznej w 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie z podatku vat w ośrodkach pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe przygotowanie rozliczenia JPK przez OPS, ujęcie dokumentów księgowych oraz właściwe i bezbłędne odliczenie podatku VAT budzi wiele wątpliwości praktycznych. Dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego oprócz wyjaśnienia tych wątpliwości zostaną Państwo także zapoznani z wydanymi przez Ministerstwo Finansów objaśnieniami podatkowymi, a nasz doświadczony trener pokaże ich zastosowanie w rozliczeniach VAT w OPS. Ponadto zdobędą Państwo wiedzę na temat zasad rozliczeń faktur, w tym faktur korygujących oraz zmian w zakresie kas fiskalnych i paragonów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie obowiązku ewidencyjnego związanego z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.
  • Przedstawienie zmian w fakturowaniu od 2022 r. i faktur ustrukturyzowanych
    (e-faktury).
  • Wyjaśnienie zasady stosowania kas fiskalnych w 2022 roku przez OPS.
  • Omówienie zasady rozliczania prewspółczynnika w OPS z uwzględnieniem najnowszych interpretacji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:
• zmiana struktury JPK_VAT,  
• oznaczenia GTU istotne dla OPS,
• likwidacja oznaczeń w strukturze MPP,
• czy na zawsze zniknęło TP dla JST?
• pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
• wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT,
• wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego - w tym korekty podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 19a,
• wykorzystanie symbolu WEW w działalności JST.
2. Zmiany w fakturowaniu od 2022 r. i faktury ustrukturyzowane (e-faktury), 3 rodzaje faktur w obiegu:
• zmiany w duplikatach faktur,
• istotne zmiany w wystawianiu faktur korygujących,
• dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją,
• zmiana treści faktur zaliczkowych,
• definicja faktury ustrukturyzowanej,
• format faktury ustrukturyzowanej,
• Krajowy System e-Faktur (KSeF),
• relacje pomiędzy fakturą wystawianą w KSeF a fakturą przesłaną za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania,
• przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
• osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
• czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
• sposób wystawiania faktur,
• nowe akceptacje faktur elektronicznych,
• data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
• jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF?
• przechowywanie faktur w KSeF,
• faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur.
3. Zasady stosowania kas fiskalnych w 2022 roku przez OPS:
• Zasady wystawiania faktur do paragonów we wszystkich rodzajach kas,
• Sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
• Modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
• Regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas.
4. Zasady rozliczania prewspółczynnika w OPS z uwzględnieniem najnowszych interpretacji.
5. Dyskusja, pytania uczestników.

 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi jednostek pomocy społecznej, osoby wystawiające faktury, pracownicy OPS, MOPS, PCPR.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracujący z firmami audytorskimi, doświadczony wykładowca akademicki i trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do  22 sierpnia 2022 r.