• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Polski Ład – przegląd zmian w przepisach finansowych dla podmiotów leczniczych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą zagadnienia finansowe dotyczące podmiotów leczniczych związane z wprowadzeniem "Polskiego Ładu"

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przybliżenie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawimy zmiany w zakresie naliczania i rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2022 roku, obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, także dla przedsiębiorców współpracujących z podmiotami leczniczymi. W szczególny sposób zostaną omówione nowe ulgi i rozwiązania preferencyjne dla pracowników, tj. ulga dla seniorów, dla rodzin 4+, powracających z zagranicy oraz ulga dla klasy średniej, zasady ich stosowania i wzory niezbędnych dokumentów (oświadczeń). Prowadząca omówi także aspekt elektronizacji rachunkowości w kontekście obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i wysyłania ich wraz z rozliczeniem podatkowym w formie elektronicznej od 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Wskazanie aktualnych regulacji w obszarze związanym z fiskalizacją i obrotem gotówkowym w jednostkach, w tym obowiązki wymiany kas czy zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych.
 • Omówienie nowych ulg i rozwiązań preferencyjnych dla pracowników.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy uchwalonych zmian, terminy wdrożenia i obowiązywania nowych przepisów.
 2. Zmiany w podatku dochodowym i składkach ZUS:
  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i nowa skala podatkowa.
  • Opłacanie i odliczanie składki zdrowotnej.
  • Formy opodatkowania dla przedsiębiorców.
  • Ulgi podatkowe według nowych zasad (ulga dla klasy średniej, ulga rehabilitacyjna).
  • Zmiany w amortyzacji podatkowej.
  • Zerowy podatek dla seniorów i rodzin 4+.
  • Zmiany w podatku CIT.
  • Obniżenie limitu płatności gotówkowych.
 3. Zmiany w podatku VAT.
  • Faktury ustrukturyzowane.
  • Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT.
  • Wiążąca Informacja Stawkowa.
  • Zmiany w JPK_VAT.
  • Kasy online i e-paragony.
  • Niższy VAT (8%) na niektóre towary i usług medyczne.
 4. Inne zmiany w przepisach.
  • Księgi rachunkowe w formie elektronicznej.
  • Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku.
  • Uproszczenia w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych.
 5. Aktualne interpretacje podatkowe dla podmiotów leczniczych.
 6. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, finansowych, księgowych, dyrektorzy finansowi i główni księgowi, radcy prawni podmiotów leczniczych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i  zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 10 stycznia 2022 r.