Postępowanie dowodowe w sprawie dodatku węglowego, grzewczego, elektrycznego. Jak dokumentować ustalenia i spełnianie warunków z ustawy? Wzory zawiadomień, pism, wywiadu

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z kategorii pomoc społeczna, przedmiotem którego będzie dodatek węglowy.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z realizacją zadań, dotyczących dodatku węglowego, grzewczego i elektrycznego, gminy i ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są prowadzić weryfikację złożonych wniosków i bardzo często również postępowanie dowodowe. Zakres oraz sposób prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie wypłaty tych dodatków budzi wiele wątpliwości, stwarza problemy praktyczne, powoduje także niejednokrotnie opór mieszkańców. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert omówi właściwy sposób prowadzenia postępowania dowodowego, dokumentowania ustaleń, przeprowadzania wywiadu. Podczas spotkania będzie przewidziana także sesja pytań i odpowiedzi. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • Jaki właściwie weryfikować wnioski o wypłatę dodatku węglowego, grzewczego i elektrycznego?
 • W jaki sposób dokumentować ustalenia i spełnianie warunków z ustawy?
 • Co powinno zawierać zawiadomienie, pismo?
 • Kiedy jest konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego? W jakiej formie go przeprowadzić? Jakie pytania powinny się w nim znaleźć?
 • Co w przypadku odmowy wyrażenia zgody na wywiad?
 • Jak w oparciu o zebrany materiał dowodowy uzasadniać decyzje?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wniosek - forma i braki, uzupełnianie.
 2. Weryfikacja wniosku - bazy danych. Jak utrwalać informacje i przetwarzać? Jakie adnotacje? Kserokopie akt.
 3. Wezwanie o złożenie wyjaśnień – skład rodziny, zamieszkiwanie, przebywanie, odrębny samodzielny lokal, możliwość odrębnego adresu.
 4. Wywiad środowiskowy - kiedy to możliwość a kiedy konieczność? Forma wywiadu. Jakie pytania? Podpisy lub brak podpisów. Udział strony lub brak udziału strony. Zawiadomienie o wywiadzie i brak zawiadomienia. Odmowa przeprowadzenia wywiadu. Odmowa złożenia podpisu.
 5. Wyjaśnienia strony, przesłuchania świadków - forma. Podobieństwa i różnice. Pouczenia.
 6. Czynny udział strony w postepowaniu, zawiadomienie o art. 10 i 79a – kiedy jest konieczne?
 7. Ocena dowodów.
 8. Uzasadnienia decyzji w odniesieniu do zebranego materiału dowodowego.
 9. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku węglowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 24 stycznia 2023 r.