• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura kierowania, ustalania odpłatności oraz zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Najnowsze regulacje prawne i orzecznicze

Proponujemy Państwu szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, dotyczące domów pomocy społecznej, odpłatności za DPS, kierowania tam pensjonariuszy - to wszystko w kontekście zmian prawnych i najnowszego orzecznictwa.

Ważne informacje o szkoleniu

W prezentowanym, dwudniowym webinarium kompleksowo omówimy przepisy prawne oraz procedurę, a szczególny nacisk położymy na praktyczny aspekt kierowania, ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, zobowiązań do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat, a także zwolnień z opłaty po nowelizacji przepisów. Dokonamy analizy procedur krok po kroku, zwracając uwagę na najczęściej popełniane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej błędy. Omówimy najnowsze regulacje prawne i wiodące orzecznictwo, dotyczące prowadzenia postępowań w tym zakresie. Proponowane spotkanie to również praca na wzorach pism i decyzji, jak również na kazusach i praktycznych przykładach. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności. Uczestnicy otrzymają wzory wezwań, pism oraz uzasadnień decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Udział w warsztacie z zakresu ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, polegającym na analizie konkretnych kazusów i przykładów oraz wyjaśnieniu związanych z tym procedur.
  • Możliwość przeanalizowania prowadzonych przez siebie postępowań i porównania ich z procedurą prezentowaną krok po kroku przez eksperta.
  • Omówienie najczęściej pojawiających się problemów i wskazanie sposobów ich rozwiązania na podstawie najnowszych przepisów prawnych, poparte licznymi przykładami oraz orzecznictwem.
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na uniknięcie błędów w prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych.
  • Wymiana doświadczeń z prowadzącym i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przyjęcie wniosku od strony lub od reprezentującego ją pełnomocnika/rodziny - wzory protokołu, pełnomocnictwa, wyjaśnień. 
2. Prowadzenie postępowania z osobą ubiegająca się o skierowanie do dps – wywiad i wezwania, skierowanie pisma o zakresie możliwych usług – wzory wezwań i wyjaśnień.
3. Ocena materiału dowodowego – zaświadczeń lekarskich, dokumentów.
4. Skierowanie do dps w sytuacji wydania orzeczenia przez Sąd Cywilny.
5. Zawiadomienia o art. 79a kpa. Wzory. 
6. Wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej. Wzory. 
7. Umieszczenie w dps - postępowanie.
8. Ustalenie odpłatności o opłacie dla mieszkańca. 
9. Zwolnienia z opłaty za dps mieszkańca – postępowanie. 
10. Postepowanie w stosunku od osób zobowiązanych za pobyt osoby bliskiej w dps.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania do dps i ustalenia odpłatności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 679 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.