Procedura „Niebieskie Karty”, najnowsze zmiany, aspekty praktyczne i problematyczne w procedurze NK

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie stanowi praktyczne przygotowanie do stosowania procedury „Niebieskie Karty”. Podczas szkolenie zostaną szeroko omówione i zaprezentowane aspekty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu przede wszystkim o procedurę i dokumentację „Niebieskie Karty”, rolę i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym także w stanie epidemii.
 • Przygotowanie do kontroli w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
 • Przekazanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK.
 • Analiza nowelizacji Ustawy o Policji, Żandarmerii Wojskowej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kpc w kontekście realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Omówienie najczęściej występujących problemów w realizacji Procedury „Niebieskie Karty”.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?
 2. „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?
 3. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form.
 4. Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć.
 5. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Czy asystent rodziny może wdrożyć procedurę NK?
 6. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
 7. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieskie Karty”?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni oraz pozostali pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Rodzinie zajmujący się procedurą „Niebieskie Karty”, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty, kuratorzy sądowi, przewodniczący i sekretarze Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynatorzy Grup Roboczych a także wszyscy członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik filii. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 15 października 2021 r.