• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w 2024 roku wraz z elektronizacją postępowań administracyjnych oraz zmianami orzeczniczymi z 2023 roku

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 22 grudnia br. cena szkolenia to 699 zł netto/os.

Proponujemy Państwu szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, dotyczące domów pomocy społecznej, odpłatności za DPS, kierowania tam pensjonariuszy - to wszystko w kontekście zmian prawnych i najnowszego orzecznictwa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas prezentowanego, dwudniowego spotkania chcielibyśmy kompleksowo omówić przepisy prawne oraz procedurę, z uwzględnieniem praktycznego aspektu kierowania, ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, zobowiązań do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat, a także zwolnień z opłaty po nowelizacji przepisów. Dokonamy analizy procedur krok po kroku, zwracając uwagę na najczęściej popełniane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej błędy. Omówimy najnowsze regulacje prawne i wiodące orzecznictwo, dotyczące prowadzenia postępowań w tym zakresie. Proponowane szkolenie to również praca na wzorach pism i decyzji, jak również na kazusach i praktycznych przykładach. Warsztatowy charakter spotkania pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności. Uczestnicy otrzymają wzory wezwań, pism oraz uzasadnień decyzji. Omówimy również zagadnienia dotyczące przesyłania korespondencji za pośrednictwem e-doręczeń według aktualnych przepisów prawnych ważnych na dzień realizacji szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobędzie i usystematyzuje swoją wiedzę z zakresu ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, poprzez analizę konkretnych kazusów i przykładów oraz wyjaśnienie związanych z tym procedur.
 • Będzie miał możliwość przeanalizowania prowadzonych przez siebie postępowań i porównania ich z procedurą prezentowaną krok po kroku przez eksperta.
 • Otrzyma informacje na temat najczęściej pojawiających się problemów wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązania na podstawie najnowszych przepisów prawnych, które będą poparte licznymi przykładami oraz orzecznictwem.
 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na uniknięcie błędów w prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych.
 • Otrzyma najnowsze informacje na temat przesyłania korespondencji za pośrednictwem e-doręczeń.
 • Proponowane spotkanie to także możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przyjęcie wniosku od strony lub od reprezentującego ją pełnomocnika/rodziny - wzory protokołu, pełnomocnictwa, wyjaśnień.
 2. Prowadzenie postępowania z osobą ubiegającą się o skierowanie do dps – wywiad i wezwania, skierowanie pisma o zakresie możliwych usług – wzory wezwań i wyjaśnień.
 3. Ocena materiału dowodowego – zaświadczeń lekarskich, dokumentów.
 4. Skierowanie do dps w sytuacji wydania orzeczenia przez Sąd Cywilny.
 5. Zawiadomienia o art. 79a kpa. Wzory.
 6. Wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej. Wzory.
 7. Umieszczenie w dps - postępowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania do dps i ustalenia odpłatności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 749 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 22 grudnia br. cena szkolenia to 699 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 stycznia 2024 r.