Przyznawanie świadczeń na podstawie znowelizowanej specustawy „ukraińskiej”

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu pomocy społecznej dotyczące decyzji z obszaru zabezpieczenia społecznego w świetle KPA i postępowań administracyjnych w tym zakresie. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące pomocy przyznawanej uchodźcom z Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie 12 marca 2022 r. W krótkim czasie jej obowiązywania została już dwukrotnie znowelizowana, a jej przepisy ciągle budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert- praktyk omówi kwestie świadczeń, uregulowanych w tej ustawie, zwróci uwagę na najbardziej problematyczne, a także podpowie praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji zadań przez jst i jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy i poznanie praktycznych rozwiązań dotyczących realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki administracyjne pomocy społecznej przepisów tzw. specustawy „ukraińskiej”.
 • Omówienie procedury przyznawania świadczeń: z pomocy społecznej, na rzecz osób zapewniającym uchodźcom zakwaterowanie, rodzinnych.
 • Analiza zagadnień dotyczących pieczy zastępczej, wskazanie zadań OPS w procedurze ustanowienia opiekuna.
 • Szkolenie oparte będzie o aktualny stan prawny, zawierający dwie nowelizacje, a także ewentualne dalsze zmiany przepisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres podmiotowy ustawy z 12.03.2022 r.
 2. Zagadnienia związane z nadaniem numeru PESEL. PESEL "zwykły" a PESEL "UKR".
 3. Świadczenia z pomocy społecznej:
  • podstawa prawa, zakres pomocy,
  • dożywianie dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
  • charakter postępowania w przedmiocie przyznania świadczeń,
  • dokumentacja ze strony OPS-u.
 4. Świadczenia na rzecz osób zapewniających uchodźcom zakwaterowanie:
  • charakter postępowania,
  • decyzja, informacja czy jeszcze inna forma załatwienia sprawy,
  • odwołanie, a może powództwo do sądu?
 5. Świadczenia rodzinne:
  • wniosek o przyznanie świadczeń,
  • dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • becikowe i świadczenie rodzicielskie,
  • tryb postępowania.
 6. Opiekun tymczasowy i rola OPS-u w procedurze ustanowienia opiekuna.
 7. Piecza zastępcza i inne formy wsparcia sierot z Ukrainy – zagadnienia materialno-prawne oraz proceduralne.
 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wykonujący zadania z zakresu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych oraz na rzecz osób zapewniającym uchodźcom zakwaterowanie, a także zadania z zakresu pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej. Konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 335 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.