• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak utworzyć i prowadzić ośrodki wsparcia dziennego w ramach programu Senior+?

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Z danych Eurostatu wynika, iż w w dzisiejszych czasach osoby po 60 roku życia stanowią ponad 25% ludności kraju. Istotnym problemem staje się więc, systemowe podejście do działań na rzecz seniorów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie polityka senioralna w zakresie dziennych domów i klubów seniora "Senior+"

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu polityki senioralnej. Wskażemy jakie działania powinny podejmować jednostki samorządowe w ramach realizacji lokalnych polityk w tym zakresie. Zapoznamy uczestników z obowiązującymi przepisami i wskażemy mechanizmy powoływania i prowadzenia placówek wsparcia dziennego: domów i klubów seniora. Podczas zajęć odpowiemy na pytania:
• Czym jest i co zawiera Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025?
• Czym różnią się Dzienny Dom i Klub Senior+?
• Jak utworzyć Dzienny Dom i Klub Senior+?
• Jakie są zasady funkcjonowania tych placówek?
Zagadnienia omówimy wskazując na praktyczne przykłady. Wskażemy najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości oraz propozycje rozwiązań możliwych do wdrożenia w jednostkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior+.
• Omówienie zasad działalności dziennych domów pobytuklubów dla seniorów oraz wyjaśnienie praktycznych wątpliwości i problemów w tym zakresie.
• Podniesienie jakości współpracy i poziomu usług oferowanych osobom starszym w społeczności lokalnej.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu objętego szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest i co zawiera Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025?
2. Czym różnią Dzienny Dom i Klub Senior+?
3. Jak utworzyć Dzienny Dom i Klub Senior+?
4. Jakie są wymagania kwalifikacyjne wobec kadry kierowniczej ośrodków wsparcia dla seniorów?
5. Jakie wymagania powinna spełniać kadra merytoryczna tych placówek?
6. Jakie warunki lokalowe i wyposażenia musi spełniać placówka Senior +?
7. Jakie warunki dostępności musi spełniać placówka dla seniorów?
8. Jaki zakres wsparcia musi zapewnić placówka dla seniorów?
9. Jaki może być zakres dodatkowego wsparcia dla seniorów w placówce?
10. Czy przeprowadzić wywiad środowiskowy przed wydaniem skierowania do Dziennego Domu i Klubu Senior+?
11. Jak określić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w placówce?
12. Czy przeprowadzić wywiad środowiskowy przed ustaleniem odpłatności za pobyt i usługi w placówce?
13. Czy można oddelegować pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS do pracy w Dziennym Domu lub Klubie Senior+?
14. Czy uczestnik może zrezygnować z udziału w Dziennym Domu lub Klubie Senior+?
15. Jakie inne problemy praktyczne mogą wystąpić w placówkach Senior + i jak im zaradzić?
16. Jakie są uwagi organów nadzoru i kontroli w stosunku do funkcjonujących placówek Senior+?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele ośrodków pomocy, centrów usług społecznych, jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych problematyką tworzenia i funkcjonowania oraz rozwoju ośrodków wsparcia dla seniorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka ogólnopolskich publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 czerwca 2023 r.