• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadczenia nienależnie pobrane i nienależne w obszarze pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej i ich egzekucja administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia kompleksowo zostaną przedstawione zagadnienia związane z dochodzeniem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i nienależnych we wszystkich obszarach pomocy społecznej. Prowadzący wskaże sposoby dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i nienależnych, omówi procedurę odstąpienia od żądania zwrotu oraz umorzenia świadczeń nienależnie pobranych i nienależnych. Przedstawi także pojawiające się w praktyce problemy praktyczne i kwestie sporne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów występujących w praktyce ośrodków pomocy społecznej związanych ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych i nienależnych w obszarze:
  • pomocy społecznej,
  • świadczeń rodzinnych,
  • wychowawczych,
  • z FA,
  • dodatków mieszkaniowych,
  • stypendiów szkolnych.
 • Analiza problematycznych kwestii, uzyskanie odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Świadczenia nienależnie pobrane na płaszczyźnie aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej.
  1. Ustawa o pomocy społecznej:
   • pojęcie świadczenia nienależnie pobranego na gruncie ustawy o pomocy społecznej,
   • świadczenie nienależnie pobrane a świadczenie podlegające zwrotowi,
   • wyrównanie renty lub emerytury a świadczenie nienależnie pobrane,
   • zwrot świadczeń przez instytucje finansowe.
  2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych:
   • pojęcie świadczenia nienależnie pobranego na gruncie świadczeń rodzinnych,
   • świadczenie nienależnie pobrane a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
   • zwrot świadczeń przez instytucje finansowe,
   • przepisy szczególne.
  3. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
   • pojęcie świadczenia nienależnie pobranego na gruncie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   • sytuacje szczególne związane z otrzymaniem alimentów bezpośrednio przez wierzyciela z pominięciem organu administracji,
   • świadczenie nienależnie pobrane w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego,
   • nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna.
 2. Świadczenie nienależnie pobrane a świadczenie nienależne.
  1. Cechy świadczenia nienależnie pobranego.
  2. Czy można mówić o świadczeniach nienależnych i bezpodstawnym wzbogaceniu w działalności organów administracji?
  3. Podstawy prawne i faktyczne zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego w przedmiocie świadczeń nienależnych przez organy pomocy społecznej.
 3. Dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i nienależnych w obszarze pomocy społecznej.
  1. Tryb administracyjny dochodzenia zwrotu:
   • podstawa prawna,
   • termin dochodzenia zwrotu,
   • tryb postępowania,
   • odsetki od świadczenia nienależnie pobranego,
   • postępowanie egzekucyjne.
  2. Tryb cywilnoprawny dochodzenia zwrotu.
 4. Odstąpienie od żądania zwrotu oraz umorzenie świadczeń nienależnie pobranych i nienależnych.
 5. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast, zajmujący się przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 grudnia 2023 r.