Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej

Miejsce
Internet
Termin
16 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
295 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej i ich egzekucja administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności związane z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę świadczeń nienależnie pobranych w działalności ośrodków pomocy społecznej. Prezentowane treści służyć mają uporządkowaniu wiedzy uczestników, co wpłynie na podniesienie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie prawidłowego postępowania w przypadku świadczeń nienależnie pobranych oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Prowadząca w przejrzysty sposób wyjaśni najczęstsze błędy i nieprawidłowości z zakresu świadczeń nienależnych i egzekucji w pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w szkoleniu w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących tematykę świadczeń nienależnie pobranych oraz egzekucji w pomocy społecznej;
 • omówienie całej procedury, począwszy od wszczęcia postępowania w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane, poprzez postępowanie wyjaśniające, etap decyzyjny oraz postępowanie egzekucyjne;
 • omówienie problematyki świadczeń nienależnych, zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych;
 • pogłębienie wiedzy związanej z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę świadczeń nienależnie pobranych, świadczeń nienależnych oraz egzekucji w pomocy społecznej;
 • możliwość wyjaśnienia najczęstszych nieprawidłowości, kwestii problemowych dotyczących problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Akty prawne regulujące tematykę świadczeń nienależnych w obszarze pomocy społecznej.
 2. Świadczenie nienależnie pobrane, a świadczenie nienależne.
 3. Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych.
 4. Dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz świadczeń nienależnych z zakresu pomocy społecznej.
 5. Postępowanie w sprawie możliwości zastosowania ulg w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Egzekucja świadczeń z pomocy społecznej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za ustalanie i egzekucję świadczeń z pomocy społecznej, radcy prawni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Ewa Jopkiewicz