• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznawanie usług opiekuńczych w pomocy społecznej w praktyce

Zapraszamy Państwa na dedykowane służbom pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będzie trening umiejętności społecznych (TUS) w kontekście nowelizacji ustawy.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 maja 2023 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych. W rozporządzeniu zawarto m.in. nowe tabele odpłatności za te usługi, a także wymagania względem osób, które mogą je świadczyć. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń omówi najważniejsze kwestie prawne i proceduralne dotyczące udzielania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych po zmianie przepisów oraz wyjaśni kwestie problematyczne dotyczące tego zadania, realizowanego przez jednostki pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad związanych z przyznawaniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie SUO.
 • Uporządkowanie procedury dotyczącej przyznawania usług, także w trybie pilnym, ustalania odpłatności, obliczania dochodu, stosowania zwolnień, a także wyjaśnienie właściwego postępowania w sprawach będących w toku w momencie wejścia w życie nowego rozporządzenia.
 • Wskazanie, kiedy i w jaki sposób należy zmienić wydane decyzje w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych po nowelizacji rozporządzenia, a kiedy wydać decyzję o zwrocie wydatków z tytułu nieopłaconych usług.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przyznawanie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych opiekuńczych - zadanie ustawowe.
 2. Usługi przyznawane obligatoryjnie i fakultatywnie - konieczność i możliwość przyznania usług, ustalanie przesłanek.
 3. Przyznanie usług opiekuńczych w trybie pilnym.
 4. Osoby mogące korzystać z usług opiekuńczych – ich reprezentacja, gdy są małoletnie lub ubezwłasnowolnione.
 5. Ustalenie zakresu, okresu i miejsca świadczenia usług.
 6. Ustalanie stanu faktycznego - zbieranie materiału dowodowego, pouczenia stron.
 7. Obliczanie dochodu osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 8. Wymagania względem osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze.
 9. Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – nowe tabele odpłatności.
 10. Uchwały rady gminy.
 11. Stosowanie zwolnień z opłat za usługi i specjalistyczne usługi - tryby, stosowanie przepisów rozporządzenia w połączeniu z ustawą o pomocy społecznej.
 12. Zmiana decyzji w sprawie usług opiekuńczych.
 13. Przyznawanie usług opiekuńczych specjalistycznych po wejściu w życie zmienionego rozporządzenia – sprawy w toku niezakończone i sprawy zakończone decyzją.
 14. Konieczność zmiany decyzji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych po nowelizacji rozporządzenia.
 15. Decyzje o zwrocie wydatków z tytułu nieopłaconych usług.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prowadzący postępowania z zakresu przyznawania usług opiekuńczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca 2023 r.