• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie odpłatności a także zwolnienia z opłaty za dom pomocy społecznej po nowelizacji przepisów. Procedura krok po kroku

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące domów pomocy społecznej, odpłatności za DPS, kierowania tam pensjonariuszy - to wszystko w kontekście zmian prawnych i najnowszego orzecznictwa.

Ważne informacje o szkoleniu

To co wyróżnia prezentowane poniżej webinarium od innych realizowanych szkoleń w temacie dps to szczególny nacisk jaki chcemy położyć nie tyle na przepisy ustawowe, ile przede wszystkim na praktyczny aspekt ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, zobowiązań do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat, zwolnień z opłaty za dom pomocy społecznej po nowelizacji przepisów i przedstawić Państwu tą procedurę krok po kroku. Charakter warsztatowy pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności, a praca odbywać się będzie głównie na kazusach i praktycznych przykładach. W trakcie szkolenia omówione zostaną najnowsze regulacje prawne i wiodące orzecznictwo dotyczące prowadzenia postępowań w tym zakresie. Uczestnicy otrzymają wzory wezwań, pism oraz uzasadnień decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Udział w warsztacie z zakresu ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, polegającym na analizie konkretnych kazusów i przykładów oraz wyjaśnieniu związanych z tym procedur.
  • Możliwość przeanalizowania prowadzonych przez siebie postępowań i porównania ich z procedurą prezentowaną krok po kroku przez eksperta.
  • Omówienie przez eksperta najbardziej problematycznych kwestii w kontekście omawianego tematu i wskazanie sposobów ich rozwiązania na podstawie najnowszych przepisów prawnych, poparte licznymi przykładami oraz orzecznictwem.
  • Uniknięcie błędów w prowadzeniu postępowania i wydawanych decyzjach administracyjnych.
  • Wymiana doświadczeń z prowadzącym i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Przyjęcie wniosku od strony lub od reprezentującego ją pełnomocnika/rodziny - wzory protokołu, pełnomocnictwa, wyjaśnień.
2.  Prowadzenie postępowania z osobą ubiegająca się o skierowanie do dps – wywiad i wezwania, skierowanie pisma o zakresie możliwych usług. Wzory wezwań i wyjaśnień. 
3.  Ocena materiału dowodowego – zaświadczeń lekarskich, dokumentów.
4.   Skierowanie do dps w sytuacji wydania orzeczenia przez Sąd Cywilny.
5.  Zawiadomienia o art. 79a k.p.a. – wzory.
6.  Wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej – wzory. 
7.  Umieszczenie w dps - postępowanie.
8.  Ustalenie odpłatności o opłacie dla mieszkańca. 
9.   Zwolnienia z opłaty za dps – postępowanie, wzory. 
10.  Postepowanie w stosunku od osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt osoby bliskiej w dps.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania do dps.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe
Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 marca 2023 r.