• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uzależnienia chemiczne i behawioralne

Zapraszamy Państwa na dedykowane jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej szkolenie dotyczące pracy z osobą uzależnioną.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego będą mieli Państwo okazję uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych. Szkolenie przeprowadzi specjalista psychoterapii uzależnień, praktyk pracujący od ponad 20 lat z osobami z problemem uzależnienia w różnych formach pomocowych: punkt konsultacyjny, poradnie, noclegownia, streetworking, placówki terapeutyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Dzięki temu doświadczeniu, omawiając poszczególne tematy, prowadzący przedstawi je w oparciu o studium przypadku, co ułatwi zrozumienie istoty problemu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pozyskanie wiedzy na temat przyczyn powstawania uzależnienia.
• Podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień. 
• Uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytania:
- co to jest substancja psychoaktywna (SPA)? 
- co to jest uzależnienie i jakie są rodzaje uzależnienia? 
• Uczestnik po szkoleniu będzie umiał dokonać podziału substancji psychoaktywnych, określić ich działanie na organizm i psychikę człowieka. Pozna uzależnienia behawioralne, ich rodzaje oraz specyfikę.
 

zwiń
rozwiń
Program
  1. Omówienie definicji uzależnienia.
  2. Uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz uzależnienie od czynności (behawioralne) oraz sieć wsparcia dla osób uzależnionych.
  3. Rodzaje współczesnych środków psychoaktywnych, sposób ich aplikowania i reakcje organizmu na poszczególne środki.
  4. Mechanizmy prowadzące do uzależnienia i wzmacniające uzależnienie, degradacja społeczna osób uzależnionych, predyspozycyjność/ skłonność do uzależnienia.
  5. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia walki z nałogiem.
  6. Uzależnienie krzyżowe. Jak sobie z nim radzić?
  7. Chwiejność emocjonalna osób uzależnionych, radzenie sobie w sytuacji zagrożenia życia.
  8. Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia działania, wspieranie relacji z osobą uzależnioną.
  9. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, członkowie Gminnych lub Miejskich Komisji Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejscy lub Gminni Pełnomocnicy ds. Zapobiegania Uzależnieniom, pracownicy GOPS i MOPS, ośrodków interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych, poradni, noclegowni, placówek terapeutycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz innych instytucji pomocowych, wszyscy zainteresowani tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień dla młodzieży, pedagogów i rodziców oraz członków GKRPA, Policji, pracowników OPS oraz dla MON. Pracował w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków przy MOPS w Oświęcimiu, w Centrum Terapii Narkomanów w Krakowie - w ośrodkach terapeutycznych dla młodzieży w Ochotnicy Dolnej, Wierzbiu oraz w Domu MONARu w Krakowie, jako wychowawca w istniejącym w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu - Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Jeżówce, w Ośrodku Terapii Uzależnień „Nowy Dzień” w Gaju koło Krakowa, gdzie również jest współwłaścicielem. Pracuje też w Ośrodku Terapii Leczenia i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Zbicku koło Opola oraz w Poradni Terapii Uzależnień w Opolu. Prowadzi Punkty Konsultacyjne dla Osób z Problemem Narkotykowym oraz Ich Rodzin w: Trzebini, Libiążu i Słomnikach. Figuruje też w sądowej ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 sierpnia 2022 r.