Wycena i rozliczanie procedur medycznych zgodnie ze standardem rachunku kosztów u świadczeniodawców

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest Standard Rachunku Kosztów w kontekście rozliczania i wyceny procedur medycznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzony od 1 stycznia 2021 roku Standard Rachunku Kosztów w podmiotach leczniczych wymaga przeprowadzenia wyceny procedur medycznych w jednostkach, których systemy informatyczne nie pozwalają na identyfikację rzeczywistych kosztów procedur medycznych. Pierwszym etapem tych prac jest właściwe wyodrębnienie ośrodków proceduralnych, następnie – sporządzenie kart wyceny normatywnych (typowych) kosztów bezpośrednich oraz przypisania kosztów pośrednich za pomocą jednostek kalkulacyjnych. Podczas szkolenia omówione zostaną szczegółowe zalecane w rozporządzeniu metody wyceny procedur, zasady ustalania kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich, procedury raportowania danych o kosztach i wykonanych procedurach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z aktualnym Standardem Rachunku Kosztów u świadczeniodawców w zakresie wyceny procedur medycznych.
  • Otrzymanie wskazówek w zakresie prawidłowej identyfikacji ośrodków powstawania kosztów proceduralnych.
  • Przybliżenie metod wyceny kosztów bezpośrednich i pośrednich.
  • Możliwość nabycia umiejętności modelowania procedur w arkuszu kalkulacyjnym, poznania schematu rozliczenia kosztów OPK proceduralnego podczas zajęć praktycznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Identyfikacja ośrodków powstawania kosztów (OPK) zgodnie z nowymi zasadami:
• wykaz OPK a struktura organizacyjna, wykaz OPK a księga rejestrowa,
• OPK dla działalności innej niż finansowana ze środków publicznych, działalności innej niż lecznicza, działalności mieszanej (NFZ+komercja),
• wyodrębnianie ośrodków proceduralnych z kodem funkcji 507.
2. Zasady funkcjonowania OPK proceduralnych:
• gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
• pracownia diagnostyczna, pracownia zabiegowa,
• izba przyjęć/szpitalny oddział ratunkowy,
• blok/sala operacyjna.
3. Wycena procedur medycznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia kosztowego:
• metody ustalania kosztów bezpośrednich i pośrednich procedury,
• koszty rzeczywiste procedury a normatyw: różnice, warunki stosowania,
• ustalenie normatywu zużycia leków i innych materiałów bezpośrednich w procedurze,
• ustalenie normatywu nakładu czasu pracy osób bezpośrednio wykonujących procedurę,
• CASE STUDY: rozliczenie kosztów pośrednich w OPK proceduralnym w arkuszu kalkulacyjnym.
4. Organizacja procesu wyceny i rozliczania procedur medycznych w jednostce:
• zespół ds. wyceny – zadania pracowników medycznych i finansowych,
• katalog procedur, procedury proste i złożone, procedura w różnych wariantach,
• aktualizacja wyceny, raportowanie wykonania procedur.
5. Analiza procesów rozliczeniowych w trzecim etapie rozliczania kosztów (schemat rozliczenia kosztów ośrodków proceduralnych).
6. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy podmiotów leczniczych odpowiedzialni za wycenę procedur medycznych i rozliczanie kosztów, pracownicy działów finansowych i księgowych; główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych, biura rachunkowe obsługujące podmioty lecznicze oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 19 kwietnia 2021 r.