Założenia reformy systemu szpitalnictwa – projekt zmian i jego skutki dla podmiotów leczniczych i ich podmiotów tworzących

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przybliżenie założeń reformy systemu szpitalnictwa w 2022 roku. Prowadząca omówi miedzy innymi:

 • rolę i zadania Agencji Rozwoju Szpitali, która ma przejąć częściowo zadania podmiotów tworzących i związane z tym obowiązki szpitali w zakresie raportowania parametrów ekonomicznych,
 • zmiany w obszarze świadczeń ambulatoryjnych i procedur jednodniowych realizowanych przez szpitale,
 • obowiązki uzyskania kwalifikacji do korpusu menedżerskiego i stałego doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szpitali,
 • zasady aplikowania o środki finansowe do Funduszu Medycznego i główne obszary finansowania inwestycji w ochronie zdrowia.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poznanie projektowanych zmian w zakresie świadczeń sieci szpitali,
 • omówienie nowych zasad kontraktowania świadczeń,
 • wskazanie nowych zasad nadzoru nad sytuacją finansową szpitali,
 • omówienie nowego źródła finansowania inwestycji i rozwoju podmiotów leczniczych jakim będzie Fundusz Medyczny, poznanie warunków uzyskania finansowania oraz harmonogramu rzeczowego na lata 2021-2023,
 • wskazanie skutków wyroku TK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie pokrywania strat spzoz-ów przez jst,
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe założenia reformy systemu szpitalnictwa:
  • aktualny stan prawny,
  • wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad sytuacją finansową szpitali,
  • Agencja Rozwoju Szpitali – nowy podmiot w systemie: jego rola, zadania i kompetencje,
  • kategoryzacja szpitali ze względu na parametry ekonomiczno-finansowe: status szpitala (kategoria A, B, C, D) i jego praktyczne znaczenie dla zarządzających.
 2. Nowa organizacja świadczeń udzielanych przez szpitale:
  • wprowadzenie parametrów ilościowych dla kontraktowania świadczeń całodobowych i zabiegowych,
  • uwolnienie limitów i uproszczenie procedur dla kontraktowania świadczeń ambulatoryjnych i jednodniowych/planowych,
  • nowe parametry jakościowe: wpływ pacjentów na poziom finansowania podmiotu leczniczego.
 3. Narzędzia ekonomiczne reformy:
  • optymalizacja zasobów w sieci,
  • dopasowanie profilu placówek szpitalnych do aktualnych Map Potrzeb Zdrowotnych,
  • przeprofilowanie szpitali kategorii C i D,
  • budowanie wieloletnich strategii rozwoju,
  • wprowadzenie Centrów Usług.
 4. Fundusz Medyczny – nowe źródło finansowania inwestycji i rozwoju podmiotów leczniczych:
  • harmonogram rzeczowy na lata 2021-2023,
  • warunki uzyskania finansowania.
 5. Skutki formalno-prawne uprawomocnienia wyroku TK z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. K 4/17 (pokrywanie strat spzoz-ów przez podmioty tworzące, będące jst):
  • aktualny stan prawny,
  • skutki dla podmiotu tworzącego,
  • skutki dla podmiotu leczniczego.
 6. Konsultacje w temacie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, w tym dyrektorzy i główni księgowi, radcy prawni podmiotów leczniczych i szpitali, pracownicy wydziałów zdrowia jednostek nadzorujących podmioty lecznicze, członkowie zarządów jst, członkowie rad społecznych spzoz oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i  zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 listopada 2021 r.