Zamówienia publiczne na wywóz odpadów medycznych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych na wywóz odpadów medycznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych zatrudniony w służbie zdrowia.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Wszystkie podmioty, które są wytwórcami odpadów medycznych, w tym szpitale, zobligowane są do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów medycznych. Postępowanie jest o tyle problematyczne, że wymaga znajomości ustaw pokrewnych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu przygotowywania i przeprowadzenia postępowania w zakresie wywozu odpadów medycznych. Omawiane podczas zajęć zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie praktycznych wskazówek, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie postępowania z zakresu zamówień publicznych na wywóz odpadów medycznych.
• Zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej zapisów, kształtujących postępowanie w przedmiotowym zakresie.
• Przedstawienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na zamawiającym.
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz wskazanie mechanizmów postępowania do wdrożenia w swojej jednostce.
• Poznanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości z zakresu przygotowywania i prowadzenia postępowania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie najważniejszych zmian:
• Nowe ustawowe definicje.
• Prawa i obowiązki zamawiającego w nowym stanie prawnym.
• Zasada efektywności.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania poniżej i powyżej progów unijnych na bazie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – różnice proceduralne:
• Tryby zamówień.
• Dokumenty zamówienia.
• Analiza potrzeb i wymagań.
• Zasada bliskości, czy zawsze występuje?
• Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez strony postępowania.
• Komunikacja w zamówieniach.
• Klauzula zatrudnienia z art. 95 PZP.
• Otwarcie ofert.
• Czynności badania i oceny ofert.
• Wybór.
3. Umowa i najważniejsze jej zapisy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów zamówień publicznych podmiotów leczniczych, księgowi, osoby zarządzające podmiotami, które wytwarzają odpady medyczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktorant studiów z prawa zamówień publicznych. Autorka dwóch książek z zamówień publicznych „Tryb podstawowy w wariantowości” oraz „Etap przygotowawczy postępowania przetargowego”. Od 14 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom jak skutecznie stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Pomaga rozwiązywać problemy zamawiających i wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych. Jest autorką licznych publikacji i artykułów naukowych m.in. Przetargi Publiczne, z którymi współpracuje od 2014 – „Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii”, „Skarga kasacyjna do NSA”, „Otwarcie ofert w czasie pandemii”, dla Trzeciego Sektora, kwartalnika PZP Prawo Zamówień Publicznych i wielu innych na temat stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada 2022 r.