Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w ochronie zdrowia. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych z branży medycznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu przekazanie wiedzy na temat sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w branży medycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, na którym etapie przygotowania i prowadzenia postępowania mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości związane ze specyfiką zamówień medycznych i jakie mogą być tego konsekwencje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie ze specyfiką zamówień publicznych w obszarze ochrony zdrowia.
• Poznanie w jaki sposób powinno się przygotować dokumentację przetargową i na co zwracać szczególną uwagę.
• Nabycie umiejętność rozwiązywania problemów, z jakimi się najczęściej ma do czynienia realizując zamówienia publiczne w branży medycznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez wykonawcę.
• Uzasadnianie niedokonania podziału zamówienia na części.
• Przedmiotowe środki dowodowe – kompleksowe omówienie.
2. Szacowanie wartości zamówienia:
• Sposób szacowania wartości zamówienia na usługi i dostawy.
• Dokumentowanie czynności z szacowania.
3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
• Nowe podstawy wykluczenia.
• Warunki udziału w postępowaniu z uwzględnieniem charakterystyki zamówień branży medycznej.
• Udostępnienie zasobów.
• Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
• Wadium.
• Podmiotowe środki dowodowe.
4. Nowe podstawy odrzucenia oferty – omówienie z uwzględnieniem specyfiki zamówień branży medycznej.
5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
:
• Klauzule abuzywne – nowy katalog.
• Zasada waloryzacji wynagrodzenia.
• Aneksowanie umów.
• Raport z realizacji zamówienia.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek ochrony zdrowia zajmujący się zamówieniami publicznymi, zakupami dla jednostki; pracownicy nadzorujący i kontrolujący oraz audytujący jednostki ochrony zdrowia, osoby chcące nabyć wiedzę z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 21 stycznia 2022 r.