Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w ochronie zdrowia. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych z branży medycznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, pod kątem jego stosowania przez podmioty lecznicze. W trakcie zajęć zostaną omówione zarówno przepisy prawne, jak również praktyczne przykłady i stany faktyczne wraz z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej. Wskażemy błędy popełniane podczas przygotowania i prowadzenia postępowania oraz podpowiemy na co uważać przy realizacji umów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i ugruntowanie niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych.
• Zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami orzeczniczymi oraz najczęstszymi błędami popełnianymi przez zamawiających oraz wykonawców.
• Omówienie case study, poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych w podmiotach leczniczych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Praktyczne doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy prawo zamówień publicznych i ich wpływ na postępowania prowadzone przez podmioty lecznicze.
2. Przygotowanie postępowania przez podmioty lecznicze:

• Charakter rynku usług medycznych i specyfika zamówień udzielanych przez podmioty lecznicze.
• Przygotowanie dokumentacji SWZ, w szczególności sposób opisu wymaganych wyrobów medycznych.
• Podział zamówienia w dostawie wyrobów medycznych.
• Warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem charakterystyki i wymagań podmiotów leczniczych.
• Kryteria oceny ofert – najefektywniejsze kryteria, które mogą stosować podmioty lecznicze.
3. Prowadzenie postępowania przez podmioty lecznicze:
• Wezwania i wyjaśnienia, w szczególności pod kątem oceny kart katalogowych, broszur oraz innych przedmiotowych środków dowodowych dotyczących wyrobów medycznych.
• Wykluczenie i odrzucenie Wykonawców. Najczęściej spotykane podstawy wykluczenia i odrzucenia oferty Wykonawców w postępowaniach prowadzonych przez podmioty lecznicze.
• Wybór oferty.
4. Realizacja umowy przez podmioty lecznicze:
• Uwagi ogólne dotyczące umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów na dostawy wyrobów medycznych.
• Procedura odbiorowa - odbiór dostawy wyrobów medycznych.
• Kary umowne – jak podmioty lecznicze mogą skutecznie zastrzec i wyegzekwować kary umowne w dobie pandemii COVID -19?
• Odstąpienie i rozwiązanie umów przez podmioty lecznicze.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek ochrony zdrowia zajmujący się zamówieniami publicznymi, zakupami dla jednostki; pracownicy jst nadzorujący i kontrolujący oraz audytujący jednostki ochrony zdrowia, osoby chcące nabyć wiedzę z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze wykonawców oraz zamawiających z branży medycznej. Obecnie obsługuje m.in. wykonawców produkujących szeroką gamę wyrobów medycznych. Ekspert prowadzący wiele szkoleń oraz warsztatów, wykładowca na studiach podyplomowych z prawa zamówień publicznych na Politechnice Gdańskiej. Współautor książki o zamówieniach publicznych oraz autor publikacji w zakresie prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 maja 2022 r.