Obrona ojczyzny. Zadania jednostek samorządu terytorialnego wyznaczone nowymi przepisami ustawy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu rozwiążecie problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących obronności kraju w tym rejestracji i kwalifikacji wojskowej w związku z ustawą o obronie Ojczyzny. 

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania prowadząca – ekspert z wieloletnim doświadczeniem, przedstawi Państwu zasady i najnowsze uregulowania zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, nakładające na organy jednostek samorządu terytorialnego zadania i powinności, związane z wykonywaniem obowiązku obrony kraju.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest wskazanie pracownikom głównych zadań i obowiązków, nałożonych przepisami ustawy na organy wykonawcze m.in.:
• najważniejszych zmian w zadaniach organów, związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
• związanych z przebiegiem procesu rekrutacji do służby wojskowej,
• związanych ze służbą wojskową, w tym zasad powoływania do służby i jej przebiegu, tj. przebiegiem procesu kwalifikacji wojskowej,
• związanych z obowiązkiem świadczeń osobistych i rzeczowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki w zakresie rejestracji wojskowej:
a. przebieg procesu rejestracji, w tym osoby podlegające rejestracji, organy odpowiedzialne za przeprowadzanie rejestracji, tryb przeprowadzania rejestracji, dane i dokumenty.
2. Obowiązki w zakresie kwalifikacji wojskowej:
a. sposób prowadzenia kwalifikacji tj. organy odpowiedzialne za czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej, 
b. osoby obowiązane do stawiennictwa,
c. sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej,
d. organizacja i przebieg kwalifikacji wojskowej.
3. Obowiązki w zakresie służby zastępczej.
4. Zadania z zakresu nakładania obowiązku świadczeń osobistych:
a. osoby podlegające obowiązkowi świadczeń, 
b. tryb i forma nakładania, wykonywania i zwalniania z obowiązku świadczeń osobistych.
5. Zadania z zakresu nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych:
a. podmioty, na które można nakładać obowiązek świadczeń rzeczowych,
b. tryb planowania i forma nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych.
6. Wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej:
a. wyłączenie z urzędu i na wniosek,
b. tryb wyłączenia od obowiązku,
c. osoby, które podlegają wyłączeniu od obowiązku pełnienia służby wojskowej.
7. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin, kierownicy i pracownicy USC, w szczególności osoby odpowiedzialne za kwalifikację wojskową, a także wykonujący zadania w zakresie obronności kraju, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 czerwca 2022 r.