Działalność biura rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania jednostki samorządowej, z uwzględnieniem pracy zdalnej organu stanowiącego i komisji rady - szkolenie stacjonarne

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Więcej informacji i zapisy na formułę online po kliknięciu w obrazek:

Ważne informacje o szkoleniu

Spotkanie zapewni uczestnikom niezbędną wiedzę do prawidłowej obsługi organu stanowiącego przez pracowników bura rady, jak również wyjaśnione na nim zostaną problemy praktyczne dotyczące funkcjonowania rady i jej komisji. W szczególności omówione zostaną zagadnienia przygotowania i przebiegu sesji rady, jako najważniejszej formy pracy organu stanowiącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad funkcjonowania biura rady i praktyczne omówienie najczęściej występujących problemów w prawidłowej obsłudze rady i jej organów wewnętrznych, z uwzględnieniem odmienności związanych ze stanem epidemii.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawy funkcjonowania biura rady.
  2. Zadania biura rady.
  3. Organizacja biura rady i jego pracy.
  4. Status prawny i zadania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych.
  5. Diety radnych.
  6. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 405 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

szkolenie także w formie online

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 13 września 2021 r.