• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rola, zadania, uprawnienia organu stanowiącego w kontekście procedury budżetowej i finansowego funkcjonowania JST. Podstawy finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich radnych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za podejmowanie prawidłowych decyzji w uchwałach swojej jednostki samorządu terytorialnego.
• Celem sesji Forum jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej JST.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Finanse publiczne podstawowe pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych,
2. Jawność i przejrzystość finansów publicznych,
3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podstawowe zasady funkcjonowania dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, istota zaangażowania.
4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego:
• Konstrukcja uchwały budżetowej jst.
• Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu.
• Warunki dla budżetu jst.
• Realizacja budżetu jst i jego zmiany.
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST:
• Założenia do WPF.
• Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
• Prognoza spłaty długu jako element WPF.
• Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
• Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
• Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
• Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
• Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
6. Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 300 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 18 września 2023 r.