Legislacja samorządowa. Jak uniknąć błędów mogących być podstawą stwierdzenia nieważności aktów normatywnych.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie pt. Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia aktów prawa miejscowego 

Ważne informacje o szkoleniu

Dobra jakość prawa stanowionego w jednostkach samorządu terytorialnego to podstawa ich prawidłowego funkcjonowania. Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem i systemem prawnym jest wymogiem bezwzględnym. W tym zakresie pojawiają się stale podobne błędy o charakterze legislacyjnym, które stają się powodem stwierdzania nieważności uchwał i zarządzeń organów JST przez organy nadzoru.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pokazanie istoty tych błędów i sposobów ich uniknięcia poprzez stosowanie zasad prawidłowej legislacji i poprawnych technik prawodawczych.
• Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem kierunków orzeczniczych organów nadzoru i sądów administracyjnych rozstrzygających w sprawach stwierdzania nieważności samorządowych aktów normatywnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy i ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego, a redagowanie projektów aktów normatywnych:
• Akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa – specyfika prawodawcza.
• Konstytucyjne zasady prawidłowej legislacji – podstawowy wzorzec zgodności z prawem legislacji samorządowej.
2. Problemy legislacji samorządowej na gruncie orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych:
• Wykraczanie poza zakres upoważnienia ustawowego.
• Sprzeczności z ustawą upoważniającą do wydania aktu prawa miejscowego.
• Niezrealizowanie całości upoważnienia ustawowego jako przesłanka unieważnienia całego aktu.
• Powtarzanie przepisów ustawowych jako powód stwierdzania nieważności przepisów samorządowych aktów normatywnych.
• Błędy spowodowane nadużywaniem przesłanek związanych z regulacjami wprowadzonymi z powodu Covid-19.
3. Prawidłowe techniki prawodawcze podstawą poprawności legislacyjnej aktu:
• Właściwa systematyka i kolejność poszczególnych rodzajów przepisów środkiem do precyzji, jasności i komunikatywności treści norm zawartych w akcie.
• Język prawny legislacji samorządowej a wymogi zasady określoności przepisów na przykładach.
• Niepotrzebne lub niekonsekwentne „słowniczki” nie ułatwiają korzystania z aktu.
• Nadużywanie załączników jako elementu aktu normatywnego i jakie zagrożenia z tego wynikają.
• Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – proste, narzędzia często stosowane nieporadnie.
• Formuły przepisów uchylających i o wejściu w życie – nieporozumienia duże i małe po wszystkich stronach samorządowego procesu legislacyjnego.
4. Rekomendacje organizacyjno-proceduralne dla lepszego stanowienia prawa samorządowego:
• Wewnętrzne procedury urzędów JST, a jakość projektów aktów normatywnych.
• Dobre praktyki procedowania projektów w organach stanowiących.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do sekretarzy, radców prawnych i urzędników samorządowych zaangażowanych w procesy redagowania projektów aktów normatywnych. Nabyta wiedza i dobre praktyki przekazane w trakcie szkolenia pozwolą na podniesienie poziomu legislacji samorządowej w urzędzie i uchronią przyjmowane akty przed stwierdzeniem nieważności z powodu niezgodności z prawem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. W latach 2018 i 2020 przeprowadził kilkanaście szkoleń na temat raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego z udziałem kilkuset sekretarzy, pracowników samorządowych i członków organów JST. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 18 maja 2021 r.