Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w pracy organów stanowiących gminy i powiatu

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o RODO czy ustawy o otwartych danych. W celu ich wyjaśnienia oraz usystematyzowania wiedzy proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych podczas pracy organów stanowiących gminy i powiatu oraz podczas sesji rady w kontekście udostępniania informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Rada Gminy jako administrator danych osobowych.
2. Rola radnych.
3. Sesje rad i posiedzenia komisji – ochrona danych osobowych – case study
4. Udostępnianie informacji publicznej – wnioski składane przez radnych, procedura udostępniania informacji publicznej.
5. Zapytania i interpelacje- najnowsze rozstrzygnięcia organów nadzorczych i orzecznictwo sądów.
6. Komisja skarg i wniosków a ochrona danych osobowych, procedura rozpatrywania skarg, wniosków i petycji – najnowsze orzecznictwo.
7. Uprawnienia informacyjne radnych –jak realizować.
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 300 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 23 września 2022 r.