• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizowanie pracy rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem specyfiki ostatniego roku kadencji

Szkolenie w godzinach:
I dnia rozpoczęcie od kolacji 20.00;
II dnia 10:00-15:00

Udział tylko w II dniu szkolenia 480 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów oraz radnych w kontekście bieżących zagadnień pracy rad gmin i powiatów. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom pozycji prawnej przewodniczącego rady oraz zasad funkcjonowania rady i praktyczne omówienie najczęściej występujących problemów w prawidłowej działalności rady i jej organów wewnętrznych, w szczególności ze specyfiką pracy rady i aktywnością radnych związanych ze zbliżającym się końcem kadencji. Omówienie nastąpi ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków; interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, z proponowanym prowadzącym od kilkunastu lat dlatego wiemy, że proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie praw i obowiązków Przewodniczących Rad oraz udziału radnych w przebiegu sesji rady.
To wyjątkowa możliwość na dyskusję i wymianę doświadczeń.
Szkolenie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym – ekspertem, praktykiem w zakresie działalności rad gmin i powiatów. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii. To również możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia na temat pracy rady ze szczególnym uwzględnieniem roli Przewodniczących Rad. Ze względu na szkolenie w wersji stacjonarnej istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji z prowadzącym szkolenie ekspertem.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień:
Godz. 20.00 Kolacja 

II dzień
1. Zadania i obowiązki Przewodniczącego Rady:

a) organizowanie pracy rady,
b) prowadzenie obrad,
c) analiza oświadczeń majątkowych, w tym ostatniego oświadczenia majątkowego,
d) udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
e) inne zadania przewodniczącego.
2. Przygotowanie biura rady do zakończenia kadencji rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych w ostatnim roku kadencji.
4. Zwoływanie sesji (zwyczajnej i nadzwyczajnej).
5. Porządek obrad i problem jego głosowania.
6. Uprawnienia klubów radnych.
7. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:

a) przebieg sesji rady i jej obsługa,
b) transmitowanie i utrwalanie obrad,
c) wnioski formalne,
d) listy obecności i zasady ich prowadzenia,
e) dokumentowanie obrad rady i komisji – protokoły a stenogramy,
f) głosowania (wyłączenia, kworum, reasumpcja głosowania),
g) głosowania imienne,
h) elektroniczna obsługa sesji,
i) udział publiczności w obradach rady i jej komisji.
8. Komisje rady (plan pracy, przebieg posiedzenia, sprawozdania z działalności).
9. Interpelacje i zapytania radnych w ostatnim roku kadencji.
10. Problem uprawnień kontrolnych radnych.
11. Orzecznictwo.
12. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący Rad, Sekretarze, radni, przewodniczący i członkowie komisji działających zgodnie z regulaminem pracy rady gminy (powiatu), osoby zajmujące się obsługą biur rad, osoby współpracujące z organem uchwałodawczym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejCenturia Hotel&Natural SPA ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec.

Cena: 890 PLN netto/os. Udział tylko w II dniu szkolenia 480 zł. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 września 2022 r.