Oświadczenia majątkowe w 2022 roku. Zagadnienia praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2022 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz szczegółowych zasad ich wypełniania. Podczas zajęć omówimy praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z obowiązkami osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych oraz szczegółowymi zasadami wypełniania oświadczeń majątkowych. 
• Przygotowanie do wykonywania obowiązków osób odpowiedzialnych za wyzwanie do złożenia oświadczeń oraz ich analizy. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Komisja skarg, wniosków i petycji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa:
• Obligatoryjny charakter powołania.
2. Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
3. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie:

• Osoby zobowiązane ustawowo (radni, członkowie organów wykonawczych).
• Inni pracownicy samorządowi.
4. Majątek objęty treścią oświadczenia:
• Majątek odrębny.
• Majątek wspólny małżonków – czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
5. Zasady wypełniania oświadczeń:
• Formularze oświadczeń majątkowych.
• Analiza poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
• Zasady wypełniania poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
6. Terminy składania oświadczeń majątkowych.
7. Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki.
8. Analiza oświadczeń majątkowych:

• Analiza podmiotu, któremu składane są oświadczenia.
• Urząd skarbowy.
9. Korekty oświadczeń majątkowych.
10. Publikowanie oświadczeń majątkowych.
11. Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
12. Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu. 
13. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
14. Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.
15. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (radnych, członków organów wykonawczych - wójtów, starostów i członków zarządów; kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne), jak również osób dokonujących analizy oświadczeń i pracowników urzędów odpowiedzialnych za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 28 lutego 2022 r.