• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problematyka planowania przestrzennego w gminach. Warsztaty dla organów uchwałodawczych

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Prowadzący omówi zagadnienia związane z uchwalaniem gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi błędami aktów planistycznych oraz poznają konsekwencje z jakimi musi zmierzyć się gmina w przypadku nietrafionych decyzji planistycznych. Poruszona zostanie również problematyka postępującego zjawiska jakim jest suburbanizacja.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Planowanie przestrzenne jako wieloletni całościowy program gminy.
2. System planowania przestrzennego.
3. Rodzaje opracowań planistycznych:
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
• plan miejscowy,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
4. Procedura planistyczna – rola organów sporządzających projekty opracowań planistycznych – rozstrzyganie nieuwzględnionych uwag, głosowanie. Kształt uchwały i załączników.
5. Powiązania planowania przestrzennego z finansami gminy – odpowiedzialność gminy za nietrafne decyzje planistyczne.
6. Negatywne skutki suburbanizacji – odpowiedzialność gminy, środki zaradcze, plan na przyszłość.
7. Planowane zmiany w systemie planowania przestrzennego - słów kilka.
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Zachęcamy wszystkich uczestników do zgłaszania własnych pytań i problemów przed spotkaniem. Wszystkie kazusy zostaną omówione przez prowadzącego w czasie zajęć.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Miejsce spotkania: Holiday Park Hotel*** ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking dla uczestników.

Cena udziału: 250 zł dla członka Forum. 399 zł dla osoby niezrzeszonej w Forum. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 paździenika 2022 r.