Procedura absolutoryjna w okresie Covid w 2021 roku. Szczególne obowiązki i zasady działania komisji rewizyjnej oraz rady jednostki samorządu terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące absolutorium za rok 2020, w tym m.in.: charakter i cel sesji absolutoryjnej w roku 2021, raport o stanie gminy, absolutorium budżetowe. Prowadząca omówi procedurę absolutoryjną oraz harmonogram i skuteczność działań organu stanowiącego oraz wykonawczego w warunkach COVID.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wsparcie radnych w ugruntowaniu merytorycznej wiedzy w zakresie prawa samorządowego i finansów publicznych oraz instrumentów związanych z realizacją uprawnień kontrolnych rady.

Przedstawienie członkom Komisji Rewizyjnej Rady sposobu prawidłowego realizowania obowiązków i uprawnień związanych z wykonywaniem funkcji kontrolnej i opiniodawczej, harmonogram działań ustawowych w 2021 r. oraz przygotowania i przebiegu sesji absolutoryjnej składającej się z: raportu o stanie gminy i absolutorium.

Prowadząca omówi szczególną rolę Komisji Rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej, i odpowie na pytania:

 • w jaki sposób analizować oraz oceniać wykonanie budżetu,
 • na podstawie jakich dokumentów ocenić budżet,
 • pozyskiwanie dodatkowych informacji od organu wykonawczego, w tym informacji o stanie mienia,
 • w jaki sposób sprecyzować wniosek o udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium,
 • kiedy i na jakich warunkach korzystać` z badania biegłego,
 • jakie są uprawnienia RIO w procedurze absolutoryjnej, w tym dot. wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • w jaki sposób zorganizować posiedzenie Komisji oraz sesję w okresie COVID-19 (tradycyjnie, zdalnie, korespondencyjnie, hybrydowo).

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in.

 • Harmonogram działań komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej oraz roku budżetowym (zestawienie tabelaryczne),
 • Przykładowy protokół Komisji Rewizyjnej,
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny.

2. Szczególna rola i ranga działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnych organów stanowiących.

3. Charakter sesji absolutoryjnej;

 • Raport o stanie gminy – debata, votum zaufania.
 • Budżet, WPF wykonanie za rok poprzedni – dyskusja, głosowanie, absolutorium.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), radni, członkowie Komisji Rewizyjnych, komisji ds. budżetu oraz pozostałych komisji organów stanowiących, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, sekretarze, pracownicy biur rad realizujący bezpośrednią obsługę organu stanowiącego, pracownicy kontroli zarządczej oraz audytu jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca - ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 8 kwietnia 2021 r.